Νέα μείωση στον εμπορικό στόλο

Μειώθηκε η δύναμη του εμπορικού στόλου

 

H Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον Ιανουάριο 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Ιανουαρίου

 

2013, παρουσίασε μείωση κατά 1,8% έναντι μείωσης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2013 προς το 2012, σύμφωνα με τα

 

 

προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον Ιανουάριο 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη

 

χωρητικότητα του Ιανουαρίου 2013, παρουσίασε αύξηση 1,8%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2013 προς το

 

2012.

 

www.dealnews.gr