Μειώθηκε κατά 1,8% ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος τον Ιανουάριο

Έλληνες εφοπλιστές, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ελληνόκτητος εμπορικός στόλος
Μείωση παρουσίασε ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος όσο αφορά τη χωρητικότητα. Στα πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 4,7% τον μήνα Ιανουάριο 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιανουαρίου 2020.

Η δύναμη του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου τον μήνα Ιανουάριο , σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Ιανουαρίου 2020, παρουσίασε μείωση κατά 1,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ αύξηση κατά 0,2% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019.

Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 4,7% τον μήνα Ιανουάριο 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιανουαρίου 2020. Μείωση κατά 1,3% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019.