Νέα ναύλωση πλοίου για τη Diana Shipping

Diana Shipping, Diana Containerships

Σε νέα ναύλωση πλοίου προχώρησε η Diana Shipping καθώς ανακοίνωσε οτι προχώρησε σε σύμβαση χρονοναύλωσης με την εταιρεία Unico Logistics Co., Ltd. με έδρα τη Σεούλ, για ένα πλοίο Μεταφοράς ξηρού φορτίου τύπου Panamax και πιο συγκεκριμένα το m/v Maera. Το ακαθάριστο χρεωστικό μπιτόκιο ανέρχεται σε 11.900 δολάρια ΗΠΑ ημερησίως, μείον την προμήθεια ύψους 5% που θα καταβληθεί σε τρίτους. Η ναύλωση έχει ισχύ για περίοδο τουλάχιστον εννέα έως έντεκα μήνες. Η ναύλωση ξεκινάει σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Το m/v Maera 75,403 dwt, είναι ένα bulk carrier, τύπου Panamax που κατασκευάστηκε το 2013.
Η συγκεκριμένη ναύωση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 3,21 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο του χρονοναύλου που είναι εννέα μήνες.