Μείωση κατά 2,4% στον εμπορικό στόλο

Μείωση της τάξης του 2,4% παρουσίασε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου, στα πλοία από100 ΚΟΧ και πάνω, για την περίοδο Φεβρουαρίου 2014 έως 2015, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε την αντίστοιχη περίοδο 2013 – 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του εμπορικού στόλου, στα πλοία από 100 ΚΟΧ και πάνω, αυξήθηκε κατά 0,5% τον Φεβρουάριο του 2015, έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά την περίοδο 2013 – 2014.