Μικρή μείωση του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Νοέμβριο του 2016

εμπορικός στόλος ναυτιλία

Νέα μείωση της τάξης του 0,1% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Νοέμβριο του 2016, στα τα πλοία άνω των 100 κόρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ο ελληνικός εμπορικός στόλος σε πλοία άνω των 100 κόρων αριθμεί πλέον 1.833 πλοία.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πάντα σε πλοία άνω των 100 κόρων) παρουσίασε αύξηση κατά 0,7% τον Νοέμβριο του 2016 συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2015, φθάνοντας τους 44.430.758 κόρους.