Μαξιλάρι ασφαλείας για τη Dryships το νέο δάνειο

Ποσόν 120 εκατ. δολαρίων , με την μορφή δανείου, φαίνεται ότι έχει εξασφαλίσει η εταιρεία Dryships από την θυγατρική της… Ocean Rig UDW, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί, για την αποπληρωμή μέρους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 700 εκατ. δολ. της μητρικής που λήγει την 1η Δεκεμβρίου.

Ο Γιώργος Οικονόμου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των δυο εταιρειών, δήλωσε ότι η Dryships θα είναι σε θέση να αναχρηματοδοτήσει πλήρως το μετατρέψιμο ομολογιακό και η σύναψη δανείου από την Ocean Rig είναι ένα «μαξιλάρι», για την περίπτωση που η Dryhsips χρειαστεί λίγο ακόμη χρόνο για να ολοκληρώσει τις εναλλακτικές λύσεις που εξετάζει για την αναχρηματοδότηση. Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ακόμη ότι η τιμή της μετοχής της Ocean Rig είναι αρκετά χαμηλή σε σύγκριση με την πραγματική αξία της εταιρείας, ενώ ανακοίνωσε ότι η Ocean θα διανείμει για το τρίτο 3μηνο μέρισμα 0,19 δολ. ανά μετοχή στους μετόχους.

Να σημειωθεί πάντως ότι μετοχή της Dryships όταν ανακοινώθηκε η σύναψη δανείου κέρδισε πάνω από 10% στο αμερικάνικο χρηματιστήριο.

www.matirimes.gr