ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση παρουσίασε ο ελληνικός εμπορικός στόλος

εμπορικός στόλος ναυτιλία

H Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Μάρτιο 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Μαρτίου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4% έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Μάρτιο 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Μαρτίου 2015, δεν παρουσίασε μεταβολή (0,0%), έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.