Αυξάνεται ο στόλος των LNG

Αυξήθηκε ο στόλος των LNG από 9% που ήταν πέρυσι σε 10% στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων (LNG)

Η ανάγκη για φιλικότερες μορφές ενέργειας παρά την πτώση στις τιμές των πετρελαιοειδών εξακολουθούν να προσανατολίζουν την παγκόσμια ναυλαγορά σε υψηλά επίπεδα.

Από θέμα ναυπηγήσεων το προσεχές διάστημα εκτιμάται ότι θα πέσουν στο νερό αρκετά πλοία LNG, όπως έχουμε διαβάσει παλιότερα εδώ. Αυτά τα πλοία είναι τα ακριβότερα σε κόστος κατασκευής αλλά και ασφαλέστερα αφού διαθέτουν υψηλές προδιαγραφές.