Ο Πειραιάς βάση ανάπτυξης ενός δικτύου για τη μεταφορά και διανομή LNG

Το POSEIDON MED συντονίζεται από την QENERGY Europe και αποτελεί το πρώτο Ευρωπαϊκό διασυνοριακό έργο το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή του LNG ως κύριο καύσιμο για την ναυτιλιακή βιομηχανία και στην ανάπτυξη ενός επαρκούς δικτύου υποδομών ανεφοδιασμού LNG και Φυσικού Αερίου.

Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας λιμανιών για τη χρήση LNG ως καύσιμο στα πλοία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός δικτύου για τη μεταφορά και διανομή LNG, καθώς και τη δημιουργία μιας σωστά οργανωμένης και βιώσιμης αγοράς. Το LNG είναι μια ελκυστική και οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση σε σχέση με το MGO και το HFO ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλει σε μια βιώσιμη, οικονομικά αποδοτική, και φιλική προς το περιβάλλον ναυτιλιακή βιομηχανία.

Το POSEIDON-MED αρχικά επικεντρώνεται στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη που συμμετέχουν – Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία – και απώτερος στόχος του είναι να προετοιμάσει ένα λεπτομερές συνολικό σχέδιο εφαρμογής ώστε να υιοθετηθεί ευρέως σε όλη την Αδριατική και την περιοχή της Μεσογείου.
Το POSEIDON-MED έχει στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αγοράς για το LNG ως θαλάσσιου καυσίμου, την αναβίωση της ναυτιλίας στην περιοχή, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του στόλου, παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, συμβαδίζοντας έτσι με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, και επιτρέποντας την εύκολη συμμόρφωση με τις πιο πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παλαιότερα (Νοέμβριος 2014) επ’ αφορμής τεχνικής συνάντησης για το Έργο, ο Γ. Ανωμερίτης είχε δηλώσει επισήμως: το λιμάνι του Πειραιά, ως το μεγαλύτερο κέντρο της διεθνούς ναυτιλίας και ένα από τα κύρια λιμάνια ανεφοδιασμού deep-sea πλοίων, αναμένεται να λειτουργήσει ως η βάση (energy transit hub) για την ανάπτυξη του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας του έργου. Συμμετέχει σε ένα έργο με στόχο το 2020 με τη συμβολή όλων των Λιμενικών Αρχών της Μεσογείου, της Αδριατικής Θάλασσας, Ναυτιλιακών Εταιρειών και άλλων ενώ η πρώτη του φάση (τεχνική και οικονομική ανάλυση) έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΤΕΝ –Τ) για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος MoS Multi- Annual work 2013″.

maritimes.gr