ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

olp180_73400_005202

 

«Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε. για την Ανάπτυξη και Λειτουργία της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά αποτελεί τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία έχει γίνει πρόσφατα στη χώρα μας από Επιχείρηση». Με τα λόγια αυτά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης χαιρέτησε την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής της Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για το έργο «Πολιτιστική Ακτή Πειραιά», το οποίο ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε συνεργασία με το Υπ. Πολιτισμού αναπτύσσει στην Ηετιώνια Ακτή του Κεντρικού Λιμανιού.
Ανταπαντώντας στη θετική εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρού, του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Στέφανου Χρήστου και του Αντιπεριφερειάρχη ΕΣΠΑ κ. Λεωνίδα Αθανασιάδη, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης τόνισε:
«Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν είναι απλά το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, είναι πρώτα απ’ όλα ένας μεγάλος αναπτυξιακός Οργανισμός στον χώρο της λιμενικής βιομηχανίας και συνδιαμορφωτής ανάπτυξης της ευρύτερης επιλιμένιας περιοχής του Πειραιά. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., πέρα από την οικονομική δραστηριότητα του για τους τομείς της εθνικής οικονομίας υπέρ των οποίων λειτουργεί με επιχειρηματικά κριτήρια, ενσωματώνει στις αποφάσεις του κοινωνικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε κάθε επενδυτική του πρωτοβουλία για ανάπτυξη, καταγράφει και συνεισφέρει όρους για την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των γύρω κατοίκων, ξεπερνώντας πολλές φορές τους κανόνες αγοράς και ανταγωνισμού.

Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. ακριβώς επειδή θέλει να ενεργεί ως κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση, συνδυάζοντας την ανάπτυξη των εργασιών του με τα συμφέροντα της ευρύτερης περιοχής μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, αποφάσισε να συζεύξει τον Πολιτισμό με τον Τουρισμό, παραχωρώντας και αναπλάσσοντας μια επιλιμένια ζώνη 180.000 στρ., προς όφελος των κατοίκων, των τουριστών και των επιβατών του Κεντρικού Λιμένα.

Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. έτσι μετατρέπεται στην κύρια Πύλη Τουρισμού και Πολιτισμού της χώρας. Το έργο της «Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά» αποτελεί την άριστη ιστορικά εφαρμογή μιας μεγάλης επιχειρηματικά απόφασης (κρουαζιέρα-τουρισμός) με τις ανάγκες των κοινωνιών επιλιμένιων περιοχών (ανάπαυση, ψυχαγωγία, Πολιτισμός). Ένας άριστα οργανωμένος χώρος, του οποίου χρήστες θα είναι οι κάτοικοι της περιοχής και οι επισκέπτες του λιμανιού. Στον χώρο αυτό ο τρόπος παραγωγής λιμενικών υπηρεσιών μεταλλάσσεται σε έναν χώρο επισκεψιμότητας των επισκεπτών και των κατοίκων της Πόλης, δίνοντας διέξοδο για πρώτη φορά προς τη θάλασσα. Δημιουργείται ένα νέο πρότυπο, το οποίο διασώζει την ιστορική συνέχεια βιομηχανικών και αρχιτεκτονικών μνημείων, μέσα από νέες λειτουργίες παραγωγής πολιτιστικών δράσεων.

Η ισόρροπη ανάπτυξη Λιμένος-Πόλης, οι αλληλεπιδράσεις δημοσίου, αυτοδιοικητικού και ιδιωτικού επιχειρηματικού τοπίου, δημιουργούν νέα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή. Τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται στη ζωή των περιοχών αυτών, στην απασχόληση, στην οικονομία και στο οικοσύστημα είναι πολλά και σημαντικά. Για το έργο αυτό, λόγω της σημασίας και του μεγέθους του, ζητήθηκε η πολιτική συμφωνία με την περιφέρεια και η συμμετοχή της στο ΔΣ του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και στην επιτροπή παρακολούθησης.
Όπως διευκρίνισε ο κ. Γ. Ανωμερίτης, απαντώντας σε ερωτήσεις περιφερειακών συμβούλων:
α) διασώζονται βιομηχανικά κτίρια-μνημεία,
β) δημιουργείται πάρκο 180 στρ.,
γ) δεν χτίζεται κανένα νέο κτίριο και
δ) τον πρώτο λόγο θα έχει η Περιφέρεια με συμμετοχή του όμορου Δήμου Δραπετσώνας-Κερατσινίου.

Η μοναδικότητα του χώρου που αξιοποιείται, οι δράσεις που αναπτύσσονται, ο νέος τρόπος παροχής ποιοτικών λιμενικών υπηρεσιών, η δημιουργία δικτύων πολιτισμού και η δυνατότητα ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων αποτελούν την καλύτερη απόδειξη εφαρμογής των συστημάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ήδη ο Ο.Λ.Π Α.Ε. σε συνεργασία με το Υπ. Πολιτισμού έχει προχωρήσει:

α) στο Μουσειολογικό Πρόγραμμα του Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων (από το ΥΠΠΟ),

β) στην έγκριση προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη Μετατροπή του SILO σε Μουσείο,

γ) στην προμελέτη του πάρκου Δραπετσώνας στο Καστράκι,

δ) στην Προκήρυξη του συνολικού Περιβάλλοντος χώρου της Πολιτιστικής Ακτής,

ε) στη μελέτη αποκατάστασης της Πέτρινης Αποθήκης

στ) στη μελέτη αποκατάστασης του Μώλου Κράκαρη και

ζ) στην Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάπτυξη και λειτουργία των δύο μεγάλων Αποθηκών, οι οποίες μετατρέπονται σε θεματικούς χώρους πολιτισμού και καινοτομίας.

Ποτέ στην ιστορία του Πειραιά και του Ο.Λ.Π. δεν εκτελούνται τόσα πολλά και σύνθετα έργα ταυτοχρόνως, συνολικού μάλιστα προϋπολογισμού 80 εκατ. Ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν από ίδια κεφάλαια του Ο.Λ.Π. Α.Ε., το πρόγραμμα Jessica, το ΕΣΠΑ και την ΕΤΕΠ.
Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. μαζί με την Περιφέρεια Αττικής, υπογράφοντας το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Πολιτιστική Ακτή Πειραιά, οδηγούν τον τόπο σ’ ένα σύγχρονο και ευέλπιδο μέλλον. Πολύ περισσότερο, γιατί στην ευρύτερη περιοχή το 2020 ο τόπος μας θα εορτάσει τα 2.500 χρόνια από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, ενός γεγονότος που άλλαξε τη ρότα της παγκόσμιας ιστορίας και για το οποίο με πρωτοβουλία της Περιφέρειας και του ΥΠΠΟ πρέπει να προετοιμασθούμε από τώρα».