Μαρία Δαμανάκη: Η απόφαση για τις τράτες βυθού είναι προς τη σωστή κατεύθυνση

Η απόφαση για τις τράτες βυθού στη σωστή κατεύθυνση-Δήλωση της Επιτρόπου Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας Μαρίας Δαμανάκη

22 Ιανουαρίου 2014

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρη με την οποία προσδιορίζονται οι όροι αλιείας για τις τράτες βυθού αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η προβλεπόμενη ελάχιστη απόσταση και ελάχιστο βάθος από την ακτή, καθώς και η παρακολούθηση των κύριων ειδών που αλιεύονται, ανταποκρίνονται στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Κανονισμού και συνάδουν με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία της αλιείας και των θαλασσών μας.

Μετά από μακροχρόνια καθυστέρηση η Ελλάδα επιτέλους λαμβάνει μέτρα για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων που απειλούνται από την υπεραλίευση και τις άλλες κακές πρακτικές. Ελπίζουμε αντίστοιχα μέτρα να ληφθούν για όλα τα αλιευτικά εργαλεία.