Την απομάκρυνση 16 ανενεργών πλοίων αποφάσισε ο ΟΛΠ Α.Ε.

 

Δεκαέξι (16) ακόμα ανενεργά πλοία για απομάκρυνση ως επικίνδυνων και επιβλαβών ή λόγω ακινησίας από το Λιμάνι του Πειραιά αποφάσισε η Επιτροπή του Ν. 2881/01, απόφαση η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε.

 

Η απομάκρυνση των πλοίων αυτών γίνεται στα πλαίσια των πολιτικών του ΟΛΠ Α.Ε. για εκκαθάριση όλων των ναυπηγημάτων εκείνων που κρίνονται ως επικίνδυνα και επιβλαβή και των οποίων η κατάσταση δημιουργεί κίνδυνο βύθισης, κίνδυνο στη ναυσιπλοΐα και απειλούν να προσβάλλουν το περιβάλλον.

Ήδη βάσει του Ν. 2881/2001 κλήθηκαν όλοι οι κύριοι των πλοίων να τα απομακρύνουν και αν δεν το πράξουν εντός του μηνός, ο ΟΛΠ Α.Ε. θα προκαλέσει την εκποίησή τους μέσω ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης: “Ήδη έχουν απομακρυνθεί 35 πλοία, ενώ σε διαδικασία εκπλειστηριασμού βρίσκονται άλλα 14. Στόχος μας είναι η ευρύτερη περιοχή του Λιμανιού, από τον Πειραιά μέχρι το Πέραμα και την Κυνόσουρα της Σαλαμίνας να είναι απολύτως καθαρή. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί για τον ΟΛΠ Α.Ε. κυρίαρχο θέμα των πολιτικών του”.

Συγκεκριμένα η προβλεπόμενη από το Ν. 2881/01 Επιτροπή:

Α. Ενέταξε στα επιβλαβή κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.2881/2001, τα παρακάτω αναφερόμενα πλοία:

1. Δ/Ξ “ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΙΙ” Ν.Π. 9004,

2. Δ/Ξ “ΚΑΠΤΑΙΝ ΓΙΑΝΝΗΣ” Ν.Π. 11751,

3. Δ/Ξ “ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π” Ν.Π. 10499,

4. Δ/Ξ “ΔΗΜΗΤΡΑ” Ν.Π. 10530,

5. Δ/Ξ “ΜΑΡΟΥΛΑ” ΙΜΟ 6415879, Ν.Π. 8710

6. Φ/Γ “ΠΑΡΑΛΟΣ” Ν.Π. 11729,

7. Φ/Γ “ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ” Ν.Π.10941,

8. Ε/Γ- T/Ρ “SAMAHER 1” Ν.Π. 11711,

9. Δ/Ξ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ” Ν.Π. 2124,

10. Δ/Ξ “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” Ν.Π. 12,

11. Δ/Ξ “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ V” Ν.Π. 9576.

Β. Ενέταξε στα επικίνδυνα επιβλαβή λόγω ακινησίας κατά το άρθρο 5 του εν λόγω νόμου τα παρακάτω πλοία – πλωτά ναυπηγήματα:

1. Καταδυτικό “Π. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ” Ν.Π. 7786,

2. Θαλαμηγός “BIG BLUE” Ν.Π. 4008,

3. Καταδυτικό “ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΙΙ” Ν.Π.2094,

4. Θαλαμηγός “ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ” σημαίας Παναμά,

5. Λάντζα “ΔΕΛΦΙΝΙ Ι” Ν.Π. 2198.