Έκτακτες θέσεις εργασίας στον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου

Πλοηγική υπηρεσία

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου

Ανακοίνωση πρόσληψης εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213) και ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου  που εδρεύει στο Λαύριο.

Για περισσότερεςπληγροφορίες σχετικά μετη προκύρηξη αλλά καιτα απιτούμενα προσόντα, κάντε κλίκ στο συννημένο αρχείο.

anakoinosi_Lavrio