ΟΛΠ:Συνεργασία με τη Δημ.της Κένυας σε θέματα θαλάσσιων μεταφορών,κρουαζιέρας και λιμεν.υποδομών


Τον ΟΛΠ Α.Ε. επισκέφθηκε η Υπουργός Α. Αφρικανικών  Υποθέσεων, Εμπορίου και Τουρισμού της Δημοκρατίας της Κένυα κα Phyllis Jepkosgei Kandie,  συνοδευόμενη από την Πρέσβη της Κένυα κα J.W. Gaita, την Πρόξενο κα. Β. Πανταζοπούλου και Συμβούλους της Κυβέρνησης της Κένυα.

Η επίσημη συνάντηση με τη Διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. είχε ως κύριο αντικείμενο, τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα θαλάσσιων μεταφορών, κρουαζιέρας και λιμενικών υποδομών.

Οι δύο πλευρές, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης συμφώνησαν μέσω της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Κένυα στην Αθήνα να συγκροτήσουν κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων με κύρια θέματα: (α) τη συνεργασία των λιμενικών Αρχών Πειραιά και Mombasa για θέματα υποδομών και τεχνογνωσίας, (β) τα θέματα εμπορευματικών μεταφορών της Κένυα προς τις χώρες της Ευρώπης, μέσω της Πύλης του Πειραιά και (γ) συνεργασία σε θέματα κρουαζιέρας με ΟΛΠ Α.Ε. και MedCruise.

IMG 0007

IMG 0052