ΟΛΠ σημαίνει ανάπτυξη για τον Πειραιά

 

                                    ΟΛΠ σημαίνει Ανάπτυξη

Η ταυτότητα των δεδομένων της νέας Σύμβασης Παραχώρησης
ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. για την κατασκευή του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ

 

olp

 

Λοιπά στοιχεία Σύμβασης:
Α.: Κατασκευάζεται στον Προβλήτα ΙΙΙ ο νέος Προβλήτας Πετρελαιοειδών για λογαριασμό του ΟΛΠ Α.Ε. με χρηματοδότηση της ΣΕΠ Α.Ε. σε έκταση 12.000 τ.μ. Ο Προβλήτας θα τελεί υπό την αποκλειστική διαχείριση του ΟΛΠ Α.Ε.
Β.: Κατά την κατασκευή θα εγκιβωτισθούν 260.000 κ.μ. βυθολάσπης από εκβαθύνσεις του κεντρικού λιμένα του ΟΛΠ. Το περιβαλλοντικό κόστος θα καλυφθεί από τη ΣΕΠ Α.Ε.
Γ.: Ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο όλες οι (ερμηνευτικά) παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τις πρότεινε το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. και τις αποδέχτηκε η ΣΕΠ Α.Ε.

Δ.: Η ρήτρα του ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος για μετά το 2021 υποκαταστάθηκε από τη ρήτρα της ελάχιστης εγγυημένης δυναμικότητας με σταθερό το ποσοστό υπολογισμού ανταλλάγματος (24,5%). Το 2021 το ελάχιστο εγγυημένο προβλεπόταν στα 50,84 εκ. ευρώ, ενώ το πραγματικό μετά τη νέα Συμφωνία θα ανέρχεται στα 100,81 εκ. ευρώ.
Ε.: Με τα πιο πάνω έργα και τα νέα έργα του ΟΛΠ Α.Ε., το λιμάνι του Πειραιά (ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε.) θα μπορεί να δέχεται πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων νέας γενιάς (άνω των 15.000 TEU ανά πλοίο) και μαζί με τον Προβλήτα Ι του ΟΛΠ Α.Ε. θα μπορεί να εξυπηρετεί άνω των 7.200.000 TEU.
ΣΤ.: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. και η εφαρμογή των όρων διαφάνειας που ετέθησαν, διήρκεσαν δύο χρόνια. Η Συμφωνία αυτή ουδεμία σχέση έχει με την επιχειρούμενη διαδικασία πώλησης του 67% των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ, για το οποίο θέμα τα θεσμικά όργανα του ΟΛΠ Α.Ε. είχαν υποβάλλει διαφορετικές προτάσεις.