Ο.Λ.Π. Α.Ε. αναβάθμιση των Σχεδίων Ασφαλείας του Λιμένα.

 

   

  Νέο πρόσθετο σύστημα παρακολούθησης όλων των πλοίων, τα οποία κινούνται σε ακτίνα 24 ν.μ. από το λιμάνι του Πειραιά, εγκατέστησε ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. στα πλαίσια αναβάθμισης των Σχεδίων Ασφαλείας του Λιμένα.

     Στα πλαίσια του EU Project MEMO, στο οποίο ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. είναι Leader, ο Οργανισμός προμηθεύτηκε και εγκατέστησε μονάδα RADAR υψηλής ευκρίνειας, η οποία από τον Οκτώβριο θα μπορεί να μπλοκάρει και να παρακολουθεί στόχους οι οποίοι δεν εκπέμπουν σήμα AIS. H σχεδίαση είναι ιντερνετική, που σημαίνει μετά από χορήγηση αδείας, θα μπορεί η χρήση του Συστήματος να διαχέεται διαδικτυακά σε εταιρίες-χρήστες και σε κρατικές υπηρεσίες, αντλώντας χρήσιμες πληροφορίες για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Σημειωτέον ότι το 2010 οι αφιξοναχωρήσεις πλοίων στον Πειραιά ανήλθαν σε 26.000.

     Το νέο αυτό λειτουργικό σύστημα καθιερώνει συνθήκες υψηλής ασφάλειας στα πλαίσια του ISPS, αφού εκτός του Radar συνδέεται με κάμερες υψηλής ευκρίνειας και σύστημα alarm για όλα τα πλοία, κυρίως για εκείνα που δεν εκπέμπουν σήμα AIS (Automatic Identification System), τα οποία, ως μη έχοντας ταυτότητα, καθίστανται αμέσως στόχοι παρακολούθησης.

     Με τη λειτουργία του νέου συστήματος, παράλληλα με τα ισχύοντα 7 σχέδια Ασφαλείας (ΣΑΛΕ), τα νέα αναβαθμισμένα συστήματα ελέγχου διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (ραδιενέργειας κλπ.) στο Ικόνιο, ο Πειραιάς καθίσταται ένα από τα πιο ασφαλή λιμάνια της Ευρώπης.