Νέος Πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ ο κ. Ιωάννης Κούβαρης

Πραγματοποιήθηκαν χθες 12 Οκτωβρίου στα κεντρικά Γραφεία του ΟΛΠ Α.Ε, η Τακτική Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), η οποία και αποδέχθηκε τις υποβληθείσες παραιτήσεις του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γιώργου Ανωμερίτη και του Α΄ Αντιπροέδρου κ. Στ. Αγγελούδη.

Μετά τον απολογισμό έργου της θητείας του Δ.Σ, που έγινε από τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Γ. Ανωμερίτη, την έγκριση του οικονομικού απολογισμού 2014 και την αποδοχή ένταξης ως νέου μέλους – παρατηρητή στην Ε.ΛΙΜ.Ε., του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, το νέο Δ.Σ εξέλεξε:

α.: Ως νέο Πρόεδρο της ΕΛΙΜΕ, τον κ. Ιωάννη Κούβαρη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Πειραιά Α.Ε.

β.: Ως νέο Α΄ Αντιπρόεδρο της ΕΛΙΜΕ τον κ. Δημήτρη Μακρή, Δ/ντα Σύμβουλο του Ο. Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε και

γ.: Ως Β΄ Αντιπρόεδρο τον κ. Ι. Μπρά (Πρόεδρο Ο.Λ.Η. ΑΕ), Γεν. Γραμματέα τον κ. Σπ. Ανδριώτη (Πρόεδρο Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ) και Οικονομικό Επόπτη τον κ. Γ. Ορκόπουλο (Πρόεδρο Ο.Λ.Ρ. ΑΕ).

Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΛΙΜΕ παραμένει ο κ. Γιώργος Καστελλάνος.