Με ένδεκα (11) νέες διαδικασίες διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών εκποίησης

 

Με ένδεκα (11) νέες διαδικασίες διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών εκποίησης και απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων και ημιβυθισμένων πλοίων που έχουν καταστεί επικίνδυνα και επιβλαβή λόγω πολύχρονης ακινησίας, απαντάει η Διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. στον λειτουργικό και περιβαλλοντικό εκσυγχρονισμό και εξυγίανση του λιμένα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε ανοικτούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για τα πλοία:

 1. 1.Φ/Γ- Ο/Γ «Νήσος Ύδρα» (Κερατσίνι)
 2. 2.Ρ/Κ «Πόρτολος 10» (Αμπελάκια)
 3. 3.Ρ/Κ «Ασπρογιάλι» (Αμπελάκια)
 4. 4.Θ/Γ – Τ/Ρ «Κρόναν» (Αμπελάκια)
 5. 5.Ρ/Κ «Γ. Αϊβατζόγλου» (Αμπελάκια)
 6. 6.Δ/Ξ «Αθανάσιος» (Πέραμα)
 7. 7.Ρ/Κ «Νήσος Κάλαμος» (Αμπελάκια)
 8. 8.Φ/Γ «Χρήστος 1» (Αμπελάκια)
 9. 9.Φ/Γ «Δίαυλος ΙΙ» (Αμπελάκια)
 10. 10.Φ/Γ «Αγία Παρασκευή ΙΙ» (Κερατσίνι)
 11. 11.Ε/Γ – Ο/Γ «Μάρθα» (Αμπελάκια).

Η Δ/νση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. θα ανακοινώσει τη διαδικασία των ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών και τους όρους της κάθε διακήρυξης από το διαδίκτυο του ΟΛΠ Α.Ε., τις αμέσως επόμενες ημέρες.

 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης: “Στόχος του ΟΛΠ Α.Ε. είναι, εντός του 2013, να έχουν αποσυρθεί και εκποιηθεί όλα τα εγκαταλειμμένα πλοία, τα οποία πλην άλλων επιβαρύνουν περιβαλλοντικά το λιμάνι. Τόσο ο θαλάσσιος, όσο και ο χερσαίος χώρος του λιμένα θα αποτελούν πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΛΠ Α.Ε. έχει ήδη αναγνωρισθεί από την ESPO με πιστοποίηση Lloyds ως ECOPORT”.