Λιγότεροι επιβάτες, περισσότερα εμπορεύματα στα λιμάνια

επιβάτες λιμάνια
Μειωμένη εμφανίστηκε η διακίνηση επιβατών στα λιμάνια το α΄ τρίμηνο, ενώ, κατά το ίδιο διάστημα , αυξημένη εμφανίστηκε η διακίνηση εμπορευμάτων

Ειδικότερα, η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το Α΄ τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με το Α΄ τρίμηνο του 2016 παρουσίασε μείωση κατά 2,1%, επίσης μείωση παρουσίασε κατά 0,4% σε σχέση με την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το Α΄ τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με την διακίνηση του Α΄ τριμήνου 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 7,7%. To αντίστοιχο διάστημα 2016-2015 παρατηρήθηκε επίσης αύξηση στη συνολική διακίνηση εμπορευμάτων κατά 0,3%.

Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το Α’ τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με το Α΄ τρίμηνο του 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 2,1%. Ομοίως, το αντίστοιχο διάστημα 2016-2015 σημειώθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση κινητών μονάδων κατά 1,9%.

Πηγή : dealnews