Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους νέους προβλήτες στο λιμάνι του Πειραιά

λιμάνι του Πειραιά,

Την ερχόμενη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου κατατίθενται οι φάκελοι των υποψήφιων εργοληπτών για την κατασκευή του έργου της επέκτασης στο λιμάνι επιβατικό λιμάνι του Πειραιά (νότια ζώνη, φάση Α΄) προϋπολογισμού 168,9 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την απόρριψη των ενστάσεων που έγιναν στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Μετά την κατάθεση των φακέλων θα γίνει η προεπιλογή από τον ΟΛΠ και έως τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να ζητηθούν από τον ΟΛΠ οι δεσμευτικές προσφορές. Για το έργο ενδιαφέρονται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, J&P Αβαξ, Intrakat, Archirodon, Ακτωρ, ΜΕΤΚΑ, ΤΕΚΑΛ και πιθανόν ξένοι όμιλοι, όπως οι FCC Construcciοn, Vinci και Royal Boskalis Westminster. Οι παραπάνω ή και άλλοι όμιλοι ενδέχεται να κατεβούν και σε κοινοπρακτικά σχήματα.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς το έργο έχει και κοινοτική χρηματοδότηση (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020) και μάλιστα σε ποσοστό της τάξης του 95%. Ο διαγωνισμός ανεστάλη στις 29 Αυγούστου ύστερα από προσφυγές που υπέβαλαν δύο ενδιαφερόμενες εταιρείες και επανεκκινεί τώρα.

Παράλληλα, ο ΟΛΠ έχει προκηρύξει διαγωνισμό και για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου επισκευής δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασιάς (RMG Cranes) του προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 14,47 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τόσο αυτό όσο και τα έργα κρουαζιέρας περιλαμβάνονται στις δεσμευτικές επενδύσεις που έχει συμβατικά συμφωνήσει να υλοποιήσει η Cosco στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου της επέκτασης του επιβατικού λιμένα (νότια ζώνη, φάση Α΄) της κρουαζιέρας έχει προσδιοριστεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού στα τρία χρόνια (1.019 ημερολογιακές ημέρες).

Το master plan του ΟΛΠ για την κρουαζιέρα προβλέπει ακόμη τη μετατροπή της πενταγωνικής αποθήκης σε επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας, την αγορά οικολογικών λεωφορείων (ecobuses) για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των επιβατών και του κοινού γύρω από τον κεντρικό λιμένα ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας, την κατασκευή επιβατικού σταθμού κρουαζιέρας στην περιοχή της νότιας ζώνης και την περαιτέρω του τρέχοντος διαγωνισμού επέκταση του επιβατικού λιμένα (νότια ζώνη, Β΄ φάση) με σκοπό τη δημιουργία συνολικά 6 νέων θέσεων πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων μήκους έως 350 μέτρων.

kathimerini.gr