Επενδυτικά σχέδια και αναπτυξιακές προοπτικές του ΟΛΠ Α.Ε

Αντιπροσωπεία του  Οικονομικού και Εμπορικού Γραφείου της Περιφέρειας του Hong Kong επισκέφθηκε τον ΟΛΠ Α.Ε. και είχε συνομιλίες με στελέχη του ΟΛΠ Α.Ε. με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Πετρουλή. Οι εκπρόσωποι του Hong Kong and Trade Office, που έχει έδρα και στις Βρυξέλλες και βασικό στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων του Hong Kong με τις ευρωπαϊκές χώρες, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα επενδυτικά σχέδια και τις αναπτυξιακές προοπτικές του ΟΛΠ Α.Ε. και στάθηκαν ιδιαίτερα στη σιδηροδρομική σύνδεση του Λιμένος. Εξέφρασαν μάλιστα τα θερμά τους συγχαρητήρια προς τη Διοίκηση του Λιμένος για τις ενέργειές της οι οποίες έχουν οδηγήσει στη σημαντική αύξηση των μεγεθών της εταιρείας και εκδήλωσαν την επιθυμία να επανέλθουν, ώστε να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς των θαλασσίων μεταφορών.