ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 2012

 

Με ενημέρωση για τη νέα δυναμική προοπτική ανάπτυξης του ΟΛΠ Α.Ε. και για τα μείζονα θέματα του 2013 του ΟΛΠ, ξεκίνησε την εισήγηση του προς τα μέλη του Δ.Σ. ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 2013. Όπως τόνισε ο κ. Γ. Ανωμερίτης:

       “Η τρέχουσα χρονιά θα είναι μια επίσης κερδοφόρος χρήση για τα οικονομικά μεγέθη του ΟΛΠ Α.Ε., καλύτερη από το 2012. Οι προσδοκίες ανάπτυξης της Εταιρίας μέσα από το Αττικό Λιμενικό Σύστημα, την κερδοφορία όλων των τομέων δραστηριοτήτων του, τα εκτελούμενα νέα έργα με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα Κρουαζιέρας, η ανάπτυξη της Πολιτιστικής Ακτής, οι αναδιατάξεις για ένα νέο σύγχρονο λιμενικό σύστημα, οι τυχόν παραχωρήσεις νέων έργων σε επενδυτές, έχουν δημιουργήσει μια νέα δυναμική, η οποία ήδη εκφράζεται από τις προτιμήσεις των επενδυτών, που είδαν τη μετοχή του ΟΛΠ Α.Ε στο ΧΑΑ να ξεπερνάει για πρώτη φορά μετά το 2009 τα 20 Ευρώ, από 7,5 Ευρώ που ήταν πριν έναν χρόνο.

 

       Η πορεία των μεγεθών της Εταιρίας, πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, είναι από μόνα τους εντυπωσιακά και καθιστούν, παρά την κρίση και την υποχώρηση ορισμένων δεικτών, το Λιμάνι του Πειραιά, μεταξύ των πιο σημαντικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Τα διακινηθέντα πλοία (αφίξεις-αναχωρήσεις) ξεπέρασαν τα 40.500.

2. Οι διακινηθέντες επιβάτες ανήλθαν σε 17.978.728.

3. Τα διακινηθέντα οχήματα ανήλθαν σε 2.701.891.

4. Τα εμπορευματοκιβώτια σε ΤΕUs ανήλθαν στον Προβλήτα Ι του ΟΛΠ Α.Ε. σε 625.914.

5. Τα transit και εγχώρια αυτοκίνητα στο CarTerminal σε 458.755”.

      Με την ψήφιση του νόμου για το νέο Εθνικό Λιμενικό Σύστημα της χώρας ο ΟΛΠ Α.Ε., απορροφώντας τις μετοχές των Α.Ε. των λιμένων Ραφήνας, Λαυρίου και Ελευσίνας θα μετατραπεί σε μια νέα δυναμική εταιρία, η οποία θα εκφράζει ενιαία τη λιμενική πολιτική της Αττικής, με νέες δραστηριότητες, νέους πάροχους και νέες υποδομές.

     Με την κατασκευή του νέου λιμένα κρουαζιέρας στον Πειραιά, του οποίου τα έργα θα ξεκινήσουν το 2013, ο Πειραιάς θα καταστεί το μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας της Μεσογείου.

     Με την προώθηση του συνόλου των έργων της Πολιτιστικής Ακτής από κοινού με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Αττικής, το Λιμάνι και ο ευρύτερος Πειραιάς μετατρέπονται σε δυναμική Πύλη Τουρισμού και Πολιτισμού.

     Ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης, ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις νέες προτάσεις Ανάπτυξης Έργων του Χερσαίου Χώρου του Λιμένα Πειραιά, τις προτάσεις για τη Σύμβαση Παραχώρησης της ΣΕΠ Α.Ε., τις νέες προτάσεις επέκτασης εργασιών της MSC, την ανάπτυξη ως νέου χώρου Logistics και επέκτασης εργασιών λιμένα του χώρου των 90.000 τ.μ. του Σχιστού (πρώην χώρος ΟΔΔΥ), τις προτάσεις νέων συνεργασιών στους επιλιμένιους σταθμούς εμπορευμάτων και αυτοκινήτων της ΕΡΓΟΣΕ και τα έργα ανασχεδιασμού του εμπορικού λιμένα.

     Την επόμενη εβδομάδα, σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα και τα βραβεία του διεθνούς διαγωνισμού για τη μετατροπή του κτιρίου του SILO σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 2012
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 5.777.638
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 1.922.340
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 28.750
ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΑΜΑ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ 8.183.075
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.911.803
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.066.925
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 17.978.728
   
ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΙΧ 1.599.768
ΦΟΡΤΗΓΑ 279.610
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 13.051
ΔΙΚΥΚΛΑ 809.462
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.701.891
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (T.E.U.) 625.914
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (Οχήματα) 458.755
   
Πηγή: Ο.Λ.Π. Α.Ε.