Αναβάθμιση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης της Λιμενικής Ζώνης για τον ΟΛΠ Α.Ε

 

Στην έγκριση διενέργειας δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την αναβάθμιση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατά την πρόσφατη Συνεδρίαση του.

 

Όπως είναι γνωστό, ο ΟΛΠ Α.Ε διαχειρίζεται μια χερσαία λιμενική ζώνη μήκους κρηπιδοτοίχων 37,7 χλμ. επί της οποίας εξυπηρετούνται ετησίως 40.000 αφιξοαναχωρήσεις πλοίων και πλήθος μηχανημάτων και εξοπλισμού υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο διαγωνισμός αφορά οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε 20 Υποσταθμούς, οι οποίοι καλύπτουν τους χώρους κρουαζιέρας, επιβατηγού ναυτιλίας, σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων (ΟΛΠ και ΣΕΠ), car-terminal, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και δεξαμενές πλοίων, καθώς και όλα τα κτίρια στους σταθμούς επιβατών. Οι περισσότεροι υποσταθμοί είναι παλαιάς τεχνολογίας και ενεργοβόροι.

O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.550.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Με το έργο αυτό αναμένεται:

(α) σημαντική εξοικονόμηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω δραστικού περιορισμού των απωλειών,

(β) μηδενισμό των διακοπών που συμβαίνουν και επιβαρύνουν τον ΟΛΠ και τους πελάτες του,

(γ) μείωση του κόστους λογαριασμών ΔΕΗ,

(δ) μείωση του κόστους συντήρησης,

(ε) εγκατάσταση κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας των 20 υποσταθμών, που σήμερα δεν υπάρχει,

(στ) πλήρης ασφάλεια στο τεχνικό προσωπικό που συντηρεί και λειτουργεί τους σταθμούς και

(ζ) αξιοποίηση δεξιοτήτων σε σύγχρονες τεχνολογίες.

Το έργο αυτό μαζί με το έργο της αναβάθμισης των πηγών ενέργειας και του φωτισμού σε ολόκληρο το λιμάνι καθώς και με το έργο της εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού 430 κWp, το οποίο εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέριο, οδηγούν σε εξαιρετικά σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας και σε πλήρη εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του περιβάλλοντος, για το οποίο ο ΟΛΠ Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη σημασία, λόγω και της ανακήρυξης του από την ESPO με πιστοποίηση Lloyds ως οικολογικού λιμανιού.