Στον Πανευρωπαϊκό Διάλογο για την Κρουαζιέρα συμμετείχε ο ΟΛΠ

Στον Πανευρωπαϊκό Διάλογο για την Κρουαζιέρα, τα λιμάνια και τον παράκτιο τουρισμό που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή (DG MARE)  συμμετείχε  ενεργά ο ΟΛΠ Α.Ε. και η ΕΛΙΜΕ.
    Στις εργασίες του Συνεδρίου που έγιναν και ολοκληρώθηκαν στις Βρυξέλλες και στην οποία παρευρέθηκαν 200 εκπρόσωποι όλων των τομέων της βιομηχανίας κρουαζιέρας, συμμετείχαν ο Γεν. Δ/ντης του ΟΛΠ Α.Ε.  κ. Σταύρος Χατζάκος, ο οποίος υπήρξε και εισηγητής της πρώτης ενότητας και ο κ.  Γιώργος Καστελάνος, Εκτ. Δ/ντής της ΕΛΙΜΕ.
    Στο Συνέδριο αυτό, του οποίου οι εργασίες άνοιξαν με ομιλίες της Επιτρόπου Karmenu Vella (Περιβ., Ναυτιλίας, Αλιείας), της Επιτρόπου Elzbieta Bienkowska (Αγοράς) και μελών του Ευρωκοινοβουλίου και της Medcruise οι συμμετέχοντες:
•        Αναγνώρισαν τις αρχές και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπης 2020, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για περισσότερη Ανάπτυξη και Απασχόληση στο Παράκτιο και Θαλάσσιο τουρισμό, της Ανακοίνωσης της «Γαλάζιας Ανάπτυξης», της Ανακοίνωσης «Η Ευρώπη, Νο 1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο, ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη» και τις πολιτικές κατευθύνσεις του Προέδρου Jean Claude Junkers για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
•       Υπογράμμισαν τη σημασία της Οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και τη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου, για την αρμονική ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας στις θαλάσσιες περιοχές μας.
•      Τόνισαν τη σημασία της βιώσιμης κρουαζιέρας, του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού για την Ευρωπαϊκή οικονομία ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και την προώθηση της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» για την Ευρώπη.
•       Αναγνώρισαν την ταχεία ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας και των ιδιαιτεροτήτων του, σε σύγκριση με άλλες μορφές τουρισμού.
•       Αναγνώρισαν τη σημασία της αποτελεσματικότητας των λιμένων για την ανάπτυξη ως πυλών σύνδεσης με τις παράκτιες περιοχές, καθώς και για τις πολλαπλές λειτουργίες τους σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική σύσταση των περιφερειών και των Κρατών Μελών.
•      Τόνισαν την ανάγκη για καλύτερη συνδεσιμότητα μεταξύ των λιμένων και των παράκτιων αξιοθέατων της ενδοχώρας.

Στο Συνέδριο συμφωνήθηκε η συνέχιση του διαλόγου σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο, με κύριο ενδιαφερόμενο για την κρουαζιέρα στη νοτιοανατολική Ευρώπη τον Πειραιά και τον ΟΛΠ.