Δήλωση του διευθύνοντα συμβούλου της Louis Cruis Lines, κ. Αναστασιάδη

 

 

 

κ. Κυριάκος Αναστασιάδης Διευθύνων Σύμβουλος της Louis Cruises, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της κοπής της πίτας

της Ένωσης Φορέων Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας που πραγματοποιήθηκε στο Louis Olympia, δήλωσε:

 

“Το μόνο που θα θέλαμε να πούμε ως η μοναδική ελληνική εταιρεία κρουαζιέρας που κάνει home porting και επομένως η εταιρεία που βιώνει καθημερινά τις αγκυλώσεις και τη γραφειοκρατία, είναι το απλό και το αυτονόητο.

Αν πραγματικός μας στόχος ως χώρα είναι η ανάπτυξη της ελληνικής κρουαζιέρας, θα πρέπει να υπάρχει μια κεντρική στρατηγική, ένα κοινό όραμα και ένας κοινός συντονιστής.

Δεν είναι δυνατόν για ένα απλό ζήτημα που μπορεί να λυθεί άμεσα να πρέπει να συνεννοηθείς με τρία και τέσσερα Υπουργεία.  Πρέπει να υπάρχει ένας φορέας, μία διεύθυνση  που να είναι σε θέση να συντονίζει και να επιλύει άμεσα τα θέματα. Και εμείς μπορούμε να αναλάβουμε ενεργό ρόλο και να συμβάλουμε με την εμπειρία μας προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε η χώρα μας να αποκομίσει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από τη δυναμική της κρουαζιέρας.»