Κερδοφόρα η πορεία του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και το εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2011

 

olp180_73400_005202

Κερδοφόρα η πορεία του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και το εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2011. Την εισήγηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για τα αποτελέσματα του εννιαμήνου (01-01-2011 έως 30-09-2011) παρουσίασε στα επιτελικά όργανα του Οργανισμού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του κ. Γιώργος Ανωμερίτης.

Όπως προκύπτει από την εισήγηση του για τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις:

α. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9.807.668 ευρώ (έναντι 2.777.203 την αντίστοιχη περίοδο του 2010), ποσοστό αύξησης 353%

β. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5.554.138 ευρώ (έναντι 1.865.200 του εννιαμήνου 2010), ποσοστό αύξησης 298%

γ. Κέρδη ανά μετοχή 0,2222 (έναντι 0,0746 του εννιαμήνου 2010)

Τα αναλυτικά στοιχεία της έκθεσης προς το Διοικητικό συμβούλιο θα εγκριθούν στις 28-11-2011 κατά την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις εννιαμήνου θα δημοσιευθούν στο site της εταιρείας και του Χρηματιστηρίου την 28-11-2011 μετά τη λήξη της συνεδρίασης και θα δημοσιευθούν στον τύπο την επόμενη μέρα.