Κάτοχοι Σκαφών Αναψυχής

Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας διεξάγει μία έρευνα με τη βοήθεια των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής από την οποία σκοπός είναι να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για να διαμορφωθούν τεκμηριωμένες προτάσεις για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων.

Παρακαλούμε να προμηθευτείτε από το εντευκτήριο του Ναυτικού Ομίλου Πάρου το ερωτηματολόγιο έτσι ώστε να ενισχύσετε την έρευνα με την συμβολή σας.