Ένα βήμα πριν την έγκριση η νέα μαρίνα στη Σαντορίνη

Μαρίνα, Σαντορίνη

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Enterprise Greece* με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για το επενδυτικό έργο “Μαρίνα Μονόλιθου Νήσου Θήρας”, το ΔΣ της Enterprise Greece ενέκρινε την επένδυση και εισηγείται θετικά προς τη Διυπουργική Επιτροπή (ΔΕΣΕ). Το έργο αναμένεται να εισαχθεί ως θέμα προς συζήτηση στην αμέσως επόμενη Διυπουργική Επιτροπή.

Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας της Enterprise Greece με το ΔΛΤ Θήρας ήταν η επενδυτική και αδειοδοτική ωρίμανση του έργου προκειμένου αυτό να εισαχθεί στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) και να εγκριθεί ως στρατηγική επένδυση.

Σύμφωνα με τη μελέτη λιμενικών έργων, που συντάχθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, η μαρίνα θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 350 μικρών και μεγάλων σκαφών αναψυχής και χωροθετείται από τον προσήνεμο (βόρειο) βραχίονα του υφιστάμενου σήμερα λιμενίσκου μέχρι τον νότιο βραχίονα του Μονολίθου και καλύπτει μέτωπο ακτής μήκους 350μ περίπου. Το μέτωπο της ακτής από τον βόρειο βραχίονα του Μονόλιθου μέχρι τον λιμενίσκο παραμένει ως έχει, δηλαδή αμμώδης πλαζ για χρήση από το κοινό.

* Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ιδανικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.

www.atlantea.news