Η θέση της ΠΝΟ για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή Αγώνα της Διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής, η οποία συνήλθε έκτακτα στις 7 Μαρτίου 2014 εξέτασε, μεταξύ άλλων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο των ναυτεργατών, και το επίκαιρο θέμα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ, και ομόφωνα εξέφρασε την σταθερή και πάγια θέση της υπέρ της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα κάθε δημόσιου περιουσιακού στοιχείου και συμμετέχει στην αυριανή παμπειραϊκή συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

 Αταλάντευτη θέση της Πανελλήνια Ναυτικής Ομοσπονδίας είναι η διατήρηση και η επαύξηση των θέσεων εργασίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα στον χώρο των ναυτεργατών, η διασφάλιση και η θωράκιση των μέχρι σήμερα κατακτήσεων και κοινωνικοασφαλιστικών τους δικαιωμάτων και η επαναφορά τους στο προ των μνημονίων καθεστώς, η ριζική επανεξέταση του θέματος των συνθέσεων των πλοίων της ακτοπλοΐας και των πλοίων γραμμής Ελλάδας Ιταλίας, η άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση των συνταξιούχων, η υπογραφή νέων ΣΣΕ σε όλες της κατηγορίες των πλοίων, η άμεση αντιμετώπιση της όξυνσης της ανεργίας, η άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών των πληρωμάτων των πλοίων και γενικά η εφαρμογή των ΣΣΕ και της κείμενης νομοθεσίας .

 

 

                                                                                                                                                                     upografh pno