Η μεγάλη πρόκληση για την ναυτιλία: εξισορρόπηση των εκπομπών NOx κα ι κατανάλωσης καυσίμων

 

Η μεγάλη πρόκληση για την ναυτιλία:

εξισορρόπηση των εκπομπών NOx και κατανάλωσης καυσίμων

 

 

Ο ελληνογερμανικός “γάμος” Τσάκος-Columbia περίπου πριν 2 χρόνια, δεν ήταν ο μόνος. Την ίδια εποχή έγινε άλλος ένας ελληνογερμανικός “γάμος” η συνεργασία της Γερμανικής πολυεθνικής εταιρείας Testo AG και του καθηγητή ΕΜΠ Δημήτριου Θ. Χουντάλα.

Η συνεργασία αυτή θα συνδύαζε την πολυετή και διεθνή πείρα της γερμανικής εταιρείας σε φορητούς αναλυτές καυσαερίων με την πολυετή πείρα του καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Δρ. Δημήτριου Χουντάλα, σε συστήματα διάγνωσης βλαβών, προσομοίωσης λειτουργίας και εκπομπών ρύπων κινητήρων Ντίζελ με σκοπό τη δημιουργία του ενός πρότυπου πιστοποιημένου (GLMarpol Approved) φορητού συστήματος (Testo E.M.D.S.) το οποίο παρέχει τις εκπομπές ΝΟx σε g/kWh, όπως προβλέπεται στο παράρτημα VI της MARPOL, σε λίγα λεπτά με ελάχιστο εξοπλισμό και χωρίς καμία παρέμβαση τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες για τη κύρια μηχανή κ τις γεννήτριες:

•Ισχύ

•Κατανάλωση καυσίμου

•Παροχή καυσαερίων

•Συνολικές και ειδικές τιμές για CO, CO2 και O2 (προαιρετικά και SO2).

•Πρωτόκολλο εκπομπών ΝΟx κατά Marpol AnnexVI.

•Συνολικές και ειδικές τιμές για CO, CO2 και O2 (προαιρετικά και SO2).

Πέρα αυτών μέσω του ενσωματτωμένου διαγνωστικού λογισμικού πληροφορίες για τη ρύθμιση του κινητήρα, την κατάσταση των κυλίνδρων και των υπο-συστημάτων προκειμένου να εξοικονομηθεί καύσιμο, χρόνος επισκευής και κόστος ανταλλακτικών.

Αυτό εξασφαλίζεται μέσω της αναγνώρισης προβλημάτων λειτουργίας σε αρχικό στάδιο πριν εμφανισθούν οι αρνητικές τους συνέπειες

Ο όμιλος Τσάκου προσέφερε επίσης ανεκτίμητη βοήθεια κατά την διάρκεια δοκιμών και ανάπτυξης του ολοκληρωμένου συστήματος Testo E.M.D.S. παρέχοντας πρόσβαση και ανθρώπινο δυναμικό σε δεξαμενόπλοια της εταιρείας για μετρήσεις εν πλω.

Το σύστημα διατίθεται από την Sigma Hellas Ltd.([email protected])

emds2emds3emds4emds5emds6emds7