Η Κομισιόν καθορίζει ένα σχέδιο δράσης για την υποστήριξη της ανάπτυξης της γαλάζιας ενέργειας


Οι Επίτροποι Μαρία Δαμανάκη και Günther Oettinger παρουσίασαν σήμερα ένα σχέδιο δράσης ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των ωκεανών στην Ευρώπη. Ένα κεντρικό στοιχείο αυτού του σχεδίου δράσης θα είναι η ίδρυση ενός Φόρουμ Ενέργειας των Ωκεανών (Ocean Energy Forum), που θα φέρει σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέλη με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προώθηση της συνεργασίας. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να βοηθήσει να αναπτυχθεί ο νέος τομέας της «γαλάζιας ενέργειας» για την αξιοποίησή της από τη βιομηχανία. Η ενέργεια των ωκεανών αναφέρεται σε όλες τις τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της θάλασσας και των ωκεανών, εκτός της παράκτιας αιολικής ενέργειας. Η εκμετάλλευσή της θα συμβάλλει στην απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις συμβατικές μορφές ενέργειας και θα παρέχει ασφαλείς και αξιόπιστες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη, δήλωσε: «Όπως υπογραμμίζει η στρατηγική της Γαλάζιας Ανάπτυξης, οι θάλασσες και οι ωκεανοί έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τεράστια οικονομική ανάπτυξη και τις τόσο πολύ αναγκαίες θέσεις εργασίας. Για να βοηθήσουμε τον τομέα της ενέργειας των ωκεανών να αναπτυχθεί πλήρως, χρειαζόμαστε την καινοτομία με στόχο να εξασφαλίσουμε καθαρή ανανεώσιμη ενέργεια για την Ευρώπη».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ενέργεια, Günther Oettinger, δήλωσε: «Η ενέργεια των ωκεανών έχει σημαντικές δυνατότητες ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια της προσφοράς. Αυτή η Ανακοίνωση στοχεύει στη συμβολή της προώθησης της τεχνολογικής καινοτομίας και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και μετά. Η ανάπτυξη ενός ευρέως πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας των ωκεανών, διευκολύνει επίσης την ένταξή τους στο Ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα».

Η διαθέσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο πηγή της ενέργειας των ωκεανών ξεπερνά το παρόν μας και προβλέπει μελλοντικές ενεργειακές μας ανάγκες. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε πολλές μορφές, όπως για παράδειγμα η ενέργεια των κυμάτων και η ενέργεια του παλιρροιακού ρεύματος. Η αξιοποίηση της ενέργειας των ωκεανών θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και,

με την απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, θα ενισχυθεί η ενεργειακή της ασφάλεια. Επιπλέον, η ενέργεια των ωκεανών θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξισορρόπηση της παραγωγής των άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια ώστε να εξασφαλισθεί μια σταθερή συνολική προσφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο. Επιπροσθέτως, η ενέργεια των ωκεανών έχει τη δυνατότητα για τη δημιουργία νέων, υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες συχνά υποφέρουν από υψηλή ανεργία.

Παρά τις αδιαμφισβήτητες δυνατότητές της, αυτός ο πολλά υποσχόμενος νέος τομέας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να υποστηριχθεί ο νέος τομέας, να προκύψουν σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη και να γίνει οικονομικά ανταγωνιστικός σε σχέση και με τις άλλες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:

* το κόστος της τεχνολογίας είναι υψηλό και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι δύσκολη

* υπάρχουν σημαντικοί φραγμοί υποδομής, όπως είναι τα θέματα σύνδεσης με το δίκτυο ή η πρόσβαση σε επαρκείς λιμενικές εγκαταστάσεις και πλοία ειδικών χρήσεων

* υπάρχουν διοικητικά εμπόδια, όπως η πολύπλοκη αδειοδότηση και οι συναινετικές διαδικασίες, που μπορούν να καθυστερήσουν τα έργα και να αυξήσουν το κόστος

* υπάρχουν περιβαλλοντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς και η ανάγκη για περισσότερη έρευνα και καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η Κομισιόν ήδη υποστηρίζει πρωτοβουλίες σχετικά με την ενέργεια των ωκεανών. Αυτό το σχέδιο δράσης της ενέργειας των ωκεανών θα δημιουργήσει ένα φόρουμ που θα συνδυάσει τις υφιστάμενες γνώσεις και την εμπειρία, θα δημιουργήσει συνεργασίες, θα παρέχει δημιουργικές λύσεις και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη αυτού του τομέα. Θα αποτελέσει ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέλη να αναπτύξουν ένα Στρατηγικό Οδικό Χάρτη (Strategic Roadmap) στον τομέα της ενέργειας των ωκεανών που θα μπορούσε σε μεταγενέστερο στάδιο να αποτελέσει τη βάση για μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στον τομέα της Βιομηχανίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

 

Το σχέδιο δράσης μπορείτε να το βρείτε: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm