Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2014

Για 8η συνεχή χρονιά, θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο στο Ίδρυμα Ευγενίδου η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2014. Αυτό το διήμερο εκδηλώσεων  αποτελεί  το σημαντικότερο πεδίο για τη συζήτηση τεχνολογικών θεμάτων που αφορούν  στην ελληνική ναυτιλία, από τις νέες ιδέες στις εφαρμογές. Με βάση την προηγούμενη εμπειρία, το Συνέδριο αναμένεται να υποστηριχτεί θερμά από τη ναυτιλιακή κοινότητα, συγκεντρώνοντας ειδικούς και ενδιαφερόμενους  από τις επιχειρήσεις έως τον ακαδημαϊκό χώρο.  Στις ημέρες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι ναυτικοί τεχνολόγοι και οι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τη διεθνή ναυτιλιακή επιχείρηση μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της συνεργασίας. Η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2014 εξασφαλίζει  το βήμα για να προβληθούν νέες ιδέες και πρωτοβουλίες.  

Η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας είναι δομημένη ως εξής: 
•    Τεχνολογικό Συνέδριο συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης
•    Έκθεση  Ναυτικής Τεχνολογίας
•    Ετήσιο Δείπνο – Ετήσιο Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ 2014

Θεματολογία Συνεδρίου 
Οι θεματικές ενότητες  του Συνεδρίου έχουν καθοριστεί για το τρέχον έτος ως εξής : 
•    Σχεδιασμός και λειτουργία πλοίου
•    Νέα και επερχόμενα πρότυπα και κανονισμοί 
•    Νέες μέθοδοι και τεχνολογίες για τη ναυτική ασφάλεια και την  προστασία  του 
     περιβάλλοντος 
•    Νέες κατασκευές  και μετασκευές  
•    Συστήματα Πρόωσης  και βοηθητικός  εξοπλισμός
•    Τεχνολογίες για τη μείωση των καυσαερίων πλοίου 
•    Καύσιμα και λιπαντικά πλοίου
•    Προγραμματισμός συντήρησης και επισκευής στόλου
•    Σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό επιβατηγών πλοίων 
•    Διαχείριση πλοίου και ναυπηγήσεων 
•    Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων στο ναυτικό και 
      ναυτιλιακό τομέα
•    Τεχνολογίες μετασκευών 
•    Νέες τεχνολογίες  στην ελληνική ακτοπλοΐα
•    Σκάφη ειδικού σκοπού (ανεφοδιαστικά, ναυαγοσωστικά, ρυμουλκά, ερευνητικά)
•    Κανονισμοί για παραδοσιακά σκάφη
•    Ενεργειακά υβριδικά συστήματα
•    Εφαρμογές LNG, συστήματα προστασίας περιβάλλοντος, νέες νομοθετικές και  
     τεχνολογικές προοπτικές

Επιτροπές
Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου είναι αρμόδιες για όλες τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 2014. Τα μέλη των Επιτροπών θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο.

Προθεσμίες υποβολής εργασιών
Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν την εργασία τους στο Συνέδριο πρέπει να υποβάλουν για αξιολόγηση το χειρόγραφό τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται κατωτέρω: 
    14  Απριλίου 2014 :    Υποβολή περίληψης
      05  Μαΐου   2014 :    Ενημέρωση περί αποδοχής της περίληψης
      17  Ιουνίου 2014 :   Υποβολή πλήρους κειμένου εργασίας
  2 Σεπτεμβρίου 2014 :   Ενημέρωση περί αποδοχής της εργασίας και
                                      υπόδειξη αναγκαίων τροποποιήσεων.
23 Σεπτεμβρίου 2014:   Υποβολή τελικού κειμένου προς δημοσίευση

Στην πρώτη φάση, μία περίληψη 300 έως 400 λέξεων πρέπει να υποβληθεί (κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση που παρουσιάζεται στην αρχή αυτής της ανακοίνωσης. Οι περιλήψεις αναμένεται να περιγράφουν πρωτότυπες εργασίες καλύπτοντας τις τρέχουσες ή μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής ναυτιλίας. Οι έμπειροι επαγγελματίες που επιθυμούν να παρουσιάσουν σε ένα ευρύτερο ακροατήριο την εξειδικευμένη γνώση τους καθώς επίσης και τις τεχνικές απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα ενδιαφέροντος, είναι επίσης ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν τις εργασίες τους για αξιολόγηση. Όλα τα κείμενα θα περάσουν από επίσημη διαδικασία αξιολόγησης που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο αξιολογητές από την Επιστημονική Επιτροπή,  προκειμένου να γίνουν αποδεκτά για την παρουσίαση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και για τη δημοσίευση στα πρακτικά του. Τα πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης Ναυτικής Τεχνολογίας δημοσιεύονται στη Βίβλο, μια καλαίσθητη έκδοση που αντανακλά το επίπεδο της ναυτιλιακής έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα κατά το τρέχον έτος. 

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Πρόκειται για  μια τρίωρη συζήτηση στα πλαίσια του συνεδρίου, με θέμα που επιλέγεται από τις προτεραιότητες της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης είναι το σημαντικότερο γεγονός της Ετήσιας Συνάντησης Ναυτικής Τεχνολογίας. Είναι ευπρόσδεκτες προτάσεις για τη φετινή θεματική καθώς και η συμβολή στη διοργάνωση εκ μέρους αναγνωρισμένων ειδικών του χώρου.

Έκθεση
Παράλληλα με το Συνέδριο διοργανώνεται Έκθεση Εξοπλισμού Ναυτικής Τεχνολογίας στοχεύοντας στην προβολή των ικανοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογικών λύσεων στο ναυτιλιακό τομέα. Αυτή η έκθεση οργανώθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια της Ετήσιας Συνάντησης Ναυτικής Τεχνολογίας το 2008 και έχει τύχει  αυξανόμενου ενδιαφέροντος από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Θεωρείται εκδήλωση εξίσου υψηλής σημασίας  με το Συνέδριο. Οι εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκθεση μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη γραμματεία του Ινστιτούτου το συντομότερο δυνατό.

Ετήσιο Δείπνο και Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2014
Το επίσημο Ετήσιο Δείπνο του Ινστιτούτου θα πραγματοποιηθεί κατά την εβδομάδα της Ετήσιας Συνάντησης Ναυτικής Τεχνολογίας 2014. Κατά τη διάρκεια του δείπνου απονέμεται το Ετήσιο Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2014, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει το Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας. Το Βραβείο απονέμεται σε πρόσωπο ή οργανισμό  διακεκριμένο στο χώρο της ναυτικής τεχνολογίας, ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του στον τομέα. 

Επίλογος
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας προσκαλεί ένθερμα τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε όλες τις πτυχές της ναυτικής τεχνολογίας και συμβουλευτικής και στην τεχνική διεύθυνση ναυτιλιακών εταιρειών, τους διευθυντές και υπαλλήλους του δημόσιου τομέα και φυσικά τους επιχειρηματίες και τους ακαδημαϊκούς,  να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στη επιτυχία της φετινής διοργάνωσης της Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2014. 
Μπορείτε να ενημερώνεστε  για τις εξελίξεις στη φετινή διοργάνωση, στο διαδίκτυο:  www.elint.org.gr
Αναμένοντας να σας καλωσορίσουμε το Νοέμβριο στο Ευγενίδειο!