Επιχείρηση «σκούπα» πλοίων ξεκίνησε ο Ανωμερίτης

Κανένα ανενεργό πλοίο δεν θα βρίσκεται σύντομα στον Πειραιά σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠ Γιώργο Ανωμερίτη.  Σύμφωνα με ανακοίνωση, αρχίζει άμεσα η εκποίηση όλων των εγκαταλελειμένων πλοίων έτσι ώστε σύντομα το λιμάνι του Πειραιά να είναι τόσο στους χερσαίους χώρους, όσο και στο θαλάσσιο μέτωπο του το πιο καθαρό λιμάνι της Μεσογείου, ένα πραγματικό ecoport».

Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση του της 8ης Νοεμβρίου 2010, αποφάσισε τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού,  με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά των πλοίων «Δημητρούλα», «Ανθή-Μαρίνα», «Ρομίλντα», «Μιλένα», «Μαρίνα», «Ροδάνθη» και «Νταλιάνα».

Της Απόφασης αυτής προηγήθηκε απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ν. 2881/2001, η οποία έκρινε ότι τα πλοία αυτά είναι επικίνδυνα και επιβλαβή και άρνηση των εταιριών στις οποίες ανήκουν, να τα απομακρύνουν οικειοθελώς. Μετά την εκτίμηση της παρούσας αξίας των πλοίων από ανεξάρτητους εκτιμητές, το Συμβούλιο Διεύθυνσης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. προχώρησαν στην απόφαση εκποίησης.  Οι τιμές εκκίνησης αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα.

Πίνακας Πλοίων για εκποίηση

α/α

Πλοίο

Εταιρεία

Συνεχής παραμονή

στα κρηπιδώματα

του ΟΛΠ από:

Τιμή

εκκίνησης

(€)

1

Ε/Γ Ο/Γ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΣΑΜΗ Ν.Ε.

08-09-2008

1.277.000

2

Ε/Γ Ο/Γ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΡΟΔΑΝΘΗ Ν.Ε..

18-09-2008

2.128.000

3

Ε/Γ Ο/Γ ΡΟΜΙΛΝΤΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν.Ε.

28-02-2009

979.000

4

Ε/Γ Ο/Γ ΜΙΛΕΝΑ

ΠΑΡΟΣ Ν.Ε.

03-04-2009

957.000

5

Ε/Γ Ο/Γ ΜΑΡΙΝΑ

ΚΑΣΟΣ Α. Ν.Ε.

07-09-2009

1.309.000

6

Ε/Γ Ο/Γ ΡΟΔΑΝΘΗ

ΙΚΑΡΙΑ Ν.Ε.

01-12-2008

1.383.000

7

Ε/Γ Ο/Γ ΝΤΑΛΙΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Ν.Ε.

12-09-2009

957.500

Όπως τόνισε ο κ. Ανωμερίτης, «το πρόβλημα των ανενεργών εγκαταλελειμμένων από τους ιδιοκτήτες τους πλοίων στο Λιμάνι του Πειραιά είναι πρωτίστως θέμα προστασίας του περιβάλλοντος και δευτερευόντως οικονομικό.  Πρόσθεσε ότι «Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., ξεκινάει σήμερα την εκποίηση πλοίων, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί στον Κεντρικό Λιμένα και δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ακτοπλοΐας. Αμέσως μετά θα προχωρήσει  στην εκποίηση των δεκάδων πλοίων τα οποία βρίσκονται στον εμπορικό λιμένα και τους χώρους ναυπηγοεπισκευής. Το Λιμάνι του Πειραιά θα Oι διακηρύξεις θα εκδοθούν εντός της εβδομάδας και η ημερομηνίες του διαγωνισμού θα είναι 22 ημέρες μετά την δημοσίευση της Απόφασης Διακήρυξης».