επαναπροκήρυξη του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού

 

Μετά την κήρυξη του α΄ διαγωνισμού ως άγονου, το Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποφάσισε την επαναπροκήρυξη του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση από τον Κεντρικό Λιμένα Πειραιώς των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων:

                 α) Παναγία Αγιάσου

                 β) Jet Ferry I και  

                 γ) Μακεδονία

με έκπτωση 20% επί της τιμής του προηγούμενου διαγωνισμού.   

  

          Από σήμερα, βοηθούντων και των καιρικών συνθηκών αρχίζει η απομάκρυνση των δύο πρώτων πλοίων του προηγούμενου διαγωνισμού (“Δημητρούλα’’ και “Ρομίλντα”).