Εγκρίθηκε από την Γ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. η ρύθμιση οφειλών των Ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων

 

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή της εξέφρασε η Διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά για την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε. να εγκρίνει, σχετικά με το πλαίσιο διακανονισμών και ρυθμίσεων, τη ρύθμιση ανεξόφλητων οφειλών προς την εταιρεία, επιχειρήσεων δραστηριοποιουμένων εντός της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.

Συγκεκριμένα, το θέμα τέθηκε στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ., που συγκλήθηκε υπό την Προεδρία του κου Ι. Κούβαρη, την 01η/04/2016, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κος Ανδριανός Μιχάλαρος και ο κος Βας. Κανακάκης, Σύμβουλος του ΒΕΠ και Πρέοδρος του Συνδέσμου Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων της ΝΕΖ, ο οποίος και τοποθετήθηκε επί του θέματος.

 Μεταξύ άλλων ο κος Κανακάκης ανέφερε ότι η Ναυπηγοεπισκευή βρίσκεται σε βαθιά ύφεση με ποσοστό ανεργίας 98%, παρατηρώντας ότι η κρίση του κλάδου θα μπορούσε να μην υφίσταται αν οι προηγούμενες διοικήσεις δεν είχαν απαξιώσει τη Ναυπηγοεπισκευατική Ζώνη, αν είχαν κάνει επενδύσεις και αν είχαν συνεργασία με τους ναυπηγοεπισκευαστές. Αντίθετα, τόνισε, προχώρησαν σε επονείδιστες μονομερείς αυξήσεις που, διαχρονικά, έφτασαν στο 150%.

Αναφερόμενος στην απόφαση ο κος Κανακάκης είπε ότι ήρθε να αποκαταστήσει τις αδικίες του παρελθόντος και να γίνει εφαλτήριο για αναπτυξιακή πορεία του κλάδου, την ανάκαμψή του και τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίς.

 Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ικανοποιημένος για την απόφαση αυτή, δήλωσε ότι χρόνια τώρα το ΒΕΠ, δίπλα στους ναυπηγοεπισκευαστές, που, στην πλειοψηφία τους, είναι μέλη του Επιμελητηρίου μας, αγωνίζεται για την ανάκαμψη του κλάδου και στήριζε το αίτημά τους να ρυθμιστούν οι οφειλές τους και με προσωπικές παρεμβάσεις. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, κατέληξε, θα συνεχίσει να στηρίζει τα μέλη του και να αγωνίζεται για τον εκσυγχρονισμό και ανασυγκρότηση της Ναυπηγικής Βιομηχανίας καθώς και  την προσέλκυση επενδύσεων που θα  οδηγήσουν  τον κλάδο σε αναπτυξιακή τροχιά.  {jcomments on}