Δημοσιεύτηκε ο Αναλυτικός Πίνακας των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, τα οποία εφαρμόζει ο ΟΛΠ Α.Ε.

Τον αναλυτικό Πίνακα των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, τα οποία εφαρμόζει ο ΟΛΠ Α.Ε. έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός, σύμφωνα και με τα όσα ανέπτυξε ο Πρόεδρος του κ. Γιώργος Ανωμερίτης στην Ημερίδα για το Περιβάλλον στα Ευρωπαϊκά Λιμάνια το οποίο διεξήχθη από το Ecocity στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Παράλληλα ο ΟΛΠ Α.Ε. εφαρμόζοντας τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο OPRC (1990), του Πρωτοκόλλου για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες OPRCHNS (2000) και της εθνικής νομοθεσίας, έχει καταρτίσει και εφαρμόζει, εγκεκριμένο από την οικεία Λιμενική Αρχή, Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες, εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ.

Το Σχέδιο έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εθνική Νομοθεσία και είναι  εναρμονισμένο με το τοπικό σχέδιο της οικείας Λιμενικής Αρχής και κατ’ επέκταση και με το Εθνικό Σχέδιο. Παράλληλα, στα πλαίσια των προληπτικών ενεργειών πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση ελέγχους και καθαρισμό των επιπλεόντων αντικειμένων στο σύνολο της θαλάσσιας λιμενικής περιοχής.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΛΠ ΑΕ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΠ ΑΕ

Το Πρόγραμμα για την περίοδο 2012-2013 υλοποιείται από την εταιρεία ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ” (Υπεύθυνοι : κα Πρόγιου, κος Καμπουράκης, Καθηγητής)

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 89/2012 (4-07-2012)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ένα (1)  έτος

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί Σταθμός Παρακολούθησης Αερίων Ρύπων σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ – Σχολή Χημικών Μηχανικών), στη Β-ΒΔ περιοχή του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, κατάλληλα εξοπλισμένος για την καταγραφή των συγκεντρώσεων αερίων ρύπων σε 24ωρη βάση

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ/ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κος Ζιώμας Ιωάννης, Καθηγητής

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 29/2009 (03-04-2009)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 έτη

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο  ΟΛΠ ΑΕ εφαρμόζει πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος σε ετήσια βάση. Με συχνότητα δύο φορές ετησίως, λαμβάνονται δείγματα νερού και ιζήματος από όλη την λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ και εξετάζονται ως προς μικροβιολογικούς, φυσικούς και χημικούς παράγοντες. 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κος Τσελέντης, Καθηγητής

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 90/2013 (11-06-2013)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 έτη

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κος Ανδρεαδάκης, Καθηγητής

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για υπογραφή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 έτος από την υπογραφή της Σύμβασης

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PERS-ECOPORTS

Ο ΟΛΠ ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ PERS ΑΠΟ ΤΟ 2004. Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΧΕΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 2008 ΚΑΙ 2011. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2013 ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κος Νανιόπουλος, Καθηγητής

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για υπογραφή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 μήνες από την υπογραφή σύμβασης

 

 

 

(*)ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ  ΤΟΥ ΟΛΠ ΑΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κος Κωτσόγιαννης Κων.

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 139/2012

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 μήνες από την υπογραφή σύμβασης

 

 

(*)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ (CPPP)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: A.D. CARBON POSITIVE SERVICES LTD

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κα Αθουσάκη Ελένη

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 120/2012

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 έτος

 

 

(*) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ

Υπεύθυνος :κος Μπαθρέλος

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 155/2008 (έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις 52&53/2013 με ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ-ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 έτη (+1 έτος παράταση)

 

 

(*) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΕΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κος Πολυχρονόπουλος Ιωάννης

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 129/2009 (έχει υπογραφεί νέα Σύμβαση 31/2013 με την  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 έτη (+1 έτος παράταση)

 

 

(*) ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ –ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΝΙΚΟΔΕΝΤΡΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ

Υπεύθυνος :κος Μπαθρέλος

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 155/2008 (έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις 52&53/2013 με ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ-ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 έτη (+1 έτος παράταση)

 

 

 

 

 Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 2.224.049€ πλέον ΦΠΑ.