Ανάσυρση 19 ναυαγίων στον κόλπο της Ελευσίνας

nauagio1-thumb-large 

Διαγωνισμό για την ανάσυρση 19 ναυαγίων στον κόλπο της Ελευσίνας διεξάγει ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας. Είναι η τρίτη φορά που πραγματοποιείται ο διαγωνισμός, καθώς τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε ενδιαφέρον από την αγορά, λόγω της χαμηλής τιμής του σκράπ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ), κύρια αιτία για τη μακρά παραμονή των ναυαγίων στον βυθό είναι το γεγονός ότι το κόστος της ανέλκυσης είναι υψηλότερο του κέρδους από την πώληση των καραβιών ως σκραπ.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν προσφορά είτε για το σύνολο των ναυαγίων είτε τμηματικά, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέλκυση ένα μήνα μετά την έκδοση αδείας από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας.

Πηγή: naftikachronika.gr