Άμεση επισκευή της Μικρής Πλωτής Δεξαμενής στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

 

olp180_73400_005202

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π Α.Ε αποφάσισε την άμεση επισκευή της Μικρής Πλωτής Δεξαμενής στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, η οποία υπέστη σημαντική ζημιά από πρόσκρουση πλοίου.

Η επισκευή θα γίνει με διακήρυξη δημοπρασίας, που θα συνοδεύεται από σχετική μελέτη.

Η δαπάνη επισκευής της προϋπολογίσθηκε σε ποσό 840.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%.

 

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης: «Η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία λόγω της κατάστασης στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, περνάει την πιο βαθειά της κρίση. Δυστυχώς για όλους η κρίση αυτή δεν έχει σχέση με το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, αλλά κυρίως με τις πολιτικές που ασκήθηκαν από το κράτος, τους επιχειρηματίες και ορισμένα Συνδικάτα. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. παρότι από την διαχείριση των δεξαμενών ζημιώνεται με σημαντικά ποσά ετησίως, λόγω της κρίσης θα αποκαταστήσει άμεσα τις ζημιές. Σε κάθε όμως περίπτωση, ενεργοποιώντας πλήρως τη ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. εντός του α’ εξαμήνου του έτους, οφείλουμε όλοι να βρούμε τρόπους, χωρίς μαξιμαλισμούς, για να αναστρέψουμε την αρνητική κατάσταση που βιώνουμε. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα επανυποβάλλει πλήρεις προτάσεις για τη ΝΕΖ Περάματος».