Σκέψεις για LNG στην ακτοπλοία

Το νέο στοίχημα για την Ελληνική ακτοπλοία λέγεται LNG

 

Η χρησιμοποίηση φυσικού αερίου –LNG – ως καύσιμο για τα πλοία της ακτοπλοΐας είναι το νέο μεγάλο project του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το καύσιμο αφενός είναι πιο οικονομικό από το πετρέλαιο και θα επιτευχθεί μείωση του λειτουργικού κόστους κάθε πλοίου και αφετέρου πιο φιλικό προς το περιβάλλον.
Ήδη εταιρεία ελληνικών συμφερόντων που εξειδικεύεται σε ενεργειακά έργα, μεταξύ άλλων και στο θέμα του LNG έχει στείλει επιστολή στην τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, (ΥΝΑ) και της προτείνει να γίνει ο συντονιστής της επένδυσης που θα μετατρέψει τις μηχανές πλοίων ώστε να λειτουργούν με φυσικό αέριο. Η τράπεζα έχει δανειοδοτήσει αλλά είναι και μέτοχος στην ακτοπλοΐα και ενδιαφέρεται για την οικονομική εξυγίανση των ελληνικών ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων, με άμεση προτεραιότητα τη μείωση των λειτουργικών δαπανών.
Άλλωστε με πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς έχουν γίνει οι πρώτες συσκέψεις μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων ώστε να βρεθεί ο τρόπος αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης του κλάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΝΑ, «ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ήδη υποβάλλει προτάσεις για τη μετατροπή των πλοίων με συνέπεια την αντικατάσταση του ακριβού diesel MDO, με το κατά 40% φθηνότερο καύσιμο LNG».
Η χρησιμοποίηση του LNG στην ακτοπλοΐα είναι μία ευρωπαϊκή προτεραιότητα και το ΥΝΑ εκτιμά ότι μπορούν να εξασφαλισθούν τα κονδύλια που θα χρειασθούν για να χρηματοδοτηθεί το κόστος των μετατροπών στις μηχανές των πλοίων. «Τα κεφάλαια που απαιτούνται είναι σημαντικά και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επιδοτηθούν οι εργασίες. Σε διαφορετική περίπτωση οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο κόστος». 
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, έχει υποστηρίξει την πρόταση για χρήση LNG στα πλοία ακτοπλοΐας ως έναν από τους τρόπους μείωσης των λειτουργικών εξόδων των ακτοπλοϊκών εταιρειών που τα τελευταία χρόνια της κρίσης έχουν σωρεύσει οικονομικές ζημιές άνω των 900 εκ. ευρώ.
Ο Μ. Βαρβιτσιώτης έχει αναθέσει στη Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του σχεδίου, καθώς η ομαλή ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχη προτεραιότητα στο υπουργείο.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανέλαβε πρωτοβουλία να υποβάλλει πρόταση προς χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TENT–Τ 2014 με τίτλο πρότασης «Σχέδιο Ανάπτυξης Καυσίμου LNG στην Ανατολική Μεσόγειο».
Το σχέδιο της πρότασης αφορά την ανάπτυξη, με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΤΕΝΤ-Τ, νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τη χρησιμοποίηση καυσίμου LNG στη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των λιμένων της ηπειρωτικής περιοχής και των νησιών.
Ήδη η Ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα του Νεωρίου της Σύρου, ναυτιλιακές – ακτοπλοϊκές εταιρείες, εταιρείες προμήθειες LNG, και σύμβουλοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συνεργασία.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από την πρόταση αυτή είναι :
– Αντιμετώπιση των σημαντικότατων προβλημάτων ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική χώρα και μεταξύ τους, απόρροια του υψηλού κόστους των καυσίμων τα τελευταία χρόνια.
– Υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας που εμπεριέχει η πρόταση σε ό,τι αφορά τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, την καινοτομία και πρωτοπορία της σε θέματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών.
– Η αρμοδιότητα βάσει Καλλικράτη που ασκείται από την Περιφέρεια για την ακτοπλοΐα,
– Μείωση «περιβαλλοντικού αποτυπώματος» σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ρύπων από τα πλοία που αποτελεί πλέον απαίτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής,
– Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Για την υλοποίηση τους σχεδίου αυτού θα πρέπει να γίνουν μελέτες για τη λειτουργία LΝG Σταθμών Προμήθειας στα λιμάνια Πύλες και στη Νησιωτική Ελλάδα καθώς και Πιλοτικά Προγράμματα τα οποία θα αφορούν:
Τη μετατροπή πλοίων σε διπλού καυσίμου Double Fuel, δηλαδή LNG/Diesel και την Ίδρυση σταθμού Προμήθειας.

Αραβικό ενδιαφέρον
Στο μεταξύ, εταιρεία αραβικών συμφερόντων, η κρατική εταιρεία του Κατάρ, QPI (Qatar Petroleum International), σχεδιάζει να δημιουργήσει στον Πειραιά εγκαταστάσεις εφοδιασμού πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Η εταιρεία θα εισάγει LNG στη Ρεβυθούσα και θα εφοδιάζει τα πλοία της ακτοπλοΐας. Όπως επεσήμανε σύμβουλος του ΥΝΑ, «ο υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης θα επιδιώξει να έχει επαφές με την εταιρεία από το Κατάρ προκειμένου να σχεδιάσουν τις προοπτικές».
Στις αρχές του περασμένου Αυγούστου ο ΥΝΑ είχε δηλώσει ότι στόχος του είναι να υπάρχει έστω και ένα πλοίο της ελληνικής ακτοπλοΐας το οποίο θα χρησιμοποιεί με LNG ως καύσιμο και όχι με πετρέλαιο το 2014:
«Αυτόν τον καιρό εξετάζουμε, μαζί με τις ναυτιλιακές εταιρείες τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το καύσιμο από πετρέλαιο σε LNG, σε υγροποιημένο αέριο δηλαδή. Θα αποτελέσει μια πολύ μεγάλη καινοτομία που θα οδηγήσει σε μείωση του ναύλου, ενώ είναι και ένα καύσιμο πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Εμείς πάντως θέλουμε το 2014 να υπάρχει ένα καράβι της ακτοπλοΐας, το οποίο θα κινείται πλέον με LNG». 
Για τη χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου στη ναυτιλία γενικότερα έχει πραγματοποιήσει έρευνα ο Lloyd’s Register .
«Η έρευνα έδειξε ότι η εκτεταμένη χρήση του LNG ως καυσίμου θα επηρεαστεί άμεσα από την μελλοντική τιμή του, την διεύρυνση της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας στα εναλλακτικά καύσιμα καθώς και το βαθμό παγκόσμιας συνεργασίας στα θέματα υποδομών για τον ανεφοδιασμό με LNG» επεσήμανε ο Απόστολος Πουλοβασίλης, Lloyd’s Register Regional Marine Manager for Europe, Middle East & Africa.
Σύμφωνα με την έρευνα αυτή που εξέτασε διάφορα πιθανά σενάρια, στο “base scenario”-το βασικό σενάριο- μέχρι το 2025, εκτιμάται ότι θα υπάρχουν 653 ποντοπόρα πλοία που θα χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο στα συστήματα πρόωσης, καταναλώνοντας 24 εκατομμύρια τόνους φυσικού αερίου ετησίως. Αυτά τα πλοία είναι πολύ πιθανό να είναι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, κρουαζιερόπλοια ή πετρελαιοφόρα.
«Όταν η εν λόγω μελέτη έλαβε υπόψη ότι η τιμή του φυσικού αερίου θα είναι σχετικά φθηνή για παράδειγμα, με τιμή το 1/4 της υπάρχουσας τιμής , στο “high scenario”, τότε ο ανάλογος αριθμός πλοίων που θα κινούνται με LNG τριπλασιάστηκε σε σχεδόν 1.960 μονάδες μέχρι το 2025. Αν όμως το κόστος του LNG αυξανόταν κατά 25% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα των τιμών, στο “low scenario”, σχεδόν κανένα πλοίο με σύστημα πρόωσης βασισμένο στο φυσικό αέριο δεν θα έπεφτε στο νερό» τόνισε ο Απ.Πουλοβασίλης.