Κατασχέθηκε το ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ από το ΝΑΤ

Κατασχέθηκε από το ΝΑΤ το ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ που βρίσκεται από τον Φεβρουάριο δεμένο στον Άγιο Διονύσιο μετά από

μπαράζ επισχέσεων από το πλήρωμα που διεκδικούσε τότε δεδουλευμένα 8 μηνών.

Όλοι ήξεραν πως δεν θα αργούσε να έρθει η ώρα της κατάσχεσης του πλοίου και αυτή η ώρα ήρθε σήμερα. Ένα πλοίο που

κατάσχεται για δεύτερη φορά στη ζωή του ξανά στα χέρια του ίδιου πλοιοκτήτη.

VENTOURIS SEA LINES. Στο ίδιο έργο θεατές.

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο – Ν.Α.Τ. προέβη στην αναγκαστική κατάσχεση του Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ (πρώην ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) Ν.Π. 9913, σύμφωνα με τις κείμενες περί ΝΑΤ διατάξεις, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στην συνέχεια θα προχωρήσει στον εκπλειστηριασμό του εν λόγω πλοίου προκειμένου να εισπράξει τις οφειλόμενες εισφορές, ασκώντας παράλληλα όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματα του.