Κανένα Πλοίο της Hellenic Seaways στον Ρώσικο Νηογνώμονα

Η Hellenic Seaways ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα πλοία μας δεν τα παρακολουθεί ο Ρωσικός Νηογνώμονας και δεν εκδίδει πιστοποιητικά για κανένα από τα πλοία μας.

Κατά συνέπεια, το θέμα που προέκυψε πρόσφατα με την εγκυρότητα των πιστοποιητικών αυτών δεν αφορά την εταιρεία μας ούτε επηρεάζει τα δρομολόγιά μας.