Η NEL LINES υποστήριξε την αναδάσωση στη Χίο

Η NEL LINES, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής της ευαισθητοποίησης, συμμετείχε ενεργά στη δράση

αναδάσωσης που διοργάνωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ στη Χίο την Κυριακή 13 Μαρτίου.

Σε συνεργασία με το ξενοδοχείο Chios Chandris, προσέφερε σε 5 τυχερούς ακροατές 5 διπλά

εισιτήρια σε καμπίνα Α’ θέσης για τη μετάβασή τους προς και από τη Χίο, με σκοπό να συμβάλλουν

στη σημαντική πρωτοβουλία του ΣΚΑΪ αναδάσωσης στο νησί.

Η NEL LINES, χαράζοντας οικολογική στρατηγική, στηρίζει έμπρακτα κάθε σημαντική προσπάθεια

περιβαλλοντικής κίνησης που αποβλέπει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διαφύλαξη των

φυσικών πόρων της χώρας μας.