Εγκρίθηκαν τα δρομολόγια του ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ

Εγκρίθηκαν τα δρομολόγια του ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ για το βόρειο Αιγαίο με την προσθήκη της Πάρου και της Νάξου όπως σας

είχαμε ενημερώσει στις 6 Δεκεμβρίου. Έτσι μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών εγκρίθηκε

ομόφωνα το αίτημα της HELLENIC SEAWAYS για τις γραμμές Πειραιάς – Πάρος – Νάξος – Πάτμος – Άγιος Κήρυκος – Βαθύ,

Πειραιάς – Σύρος – Μύκονος – Άγιος Κήρυκος, Πειραιάς – Άγιος Κήρυκος – Βαθύ – Χίος – Μυτιλήνη και Πειραιάς – Βαθύ – Χίος

– Μυτιλήνη για την περίοδο από 12 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου 2016.