Δεν αποκλείονται αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Για το ενδεχόμενο αυξήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στο μέλλον, λόγω κατασκευαστικών αλλαγών για τα ropax ενόψει των νέων κανονισμών που συζητούνται για την προστασία του περιβάλλοντος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας «IMO», έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, κ. Μιχάλης Σακέλης, μιλώντας  σε ειδική ημερίδα, στα Χανιά, για την ακτοπλοϊα.

Τόνισε, ότι «από τα νέα μέτρα που συζητούνται στον διεθνή οργανισμό, η αναμενόμενη δαπάνη ανά επιβάτη θα είναι 5,4 ευρώ (από 2,2 ευρώ που είναι σήμερα) ενώ η αύξηση του μέσου ναύλου ακτοπλοϊας 27%».

Ο κ. Σακέλης επεσήμανε ότι «στα τέλη Οκτωβρίου και Νοεμβρίου θα συζητηθούν στον ΙΜΟ, στην Επιτροπή για την προστασία του περιβάλλοντος πολύ σοβαρά θέματα, που θα επηρεάσουν τις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες, ενώ τόνισε ότι οι διάσπαρτοι και συχνά αντικρουόμενοι κανονισμοί που επίκεινται, αναφορικά με τα επιβατηγά πλοία, είναι πιθανό να επιφέρουν αδικαιολόγητο/ υπέρμετρο οικονομικό κόστος στις εταιρίες, με αποτέλεσμα την συνεπαγόμενη αύξηση των εισιτήριων και την προώθηση επιβατικής και μεταφορικής κίνηση προς άλλα μέσα μεταφοράς που έχουν υψηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο».

Πρόσθεσε επίσης ότι οι προσπάθειες που γίνονται από τον κλάδο της ακτοπλοΐας και τα μέτρα που παίρνονται για την προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι σημαντικές και οι περιβαλλοντολογικές δαπάνες που ήδη υλοποιούνται.

Ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ τόνισε ότι κατ’ εκτίμηση, κάθε πλοίο επιβαρύνεται με 150.000 ευρώ κάθε χρόνο με διάφορα έξοδα, όπως επιθεωρήσεις, εκπαιδεύσεις, υλικά, διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων. Επίσης τα καύσιμα επιβαρύνονται με 35 ευρώ τον τόνο.

Τόνισε ότι η συνολική επιβάρυνση του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας για την προστασία του περιβάλλοντος υπολογίζεται σε 15.000.000 ευρώ το χρόνο, ενώ άλλα 19.000.000 ευρώ είναι η επιβάρυνση των καυσίμων.

Τι ζητά ο ΙΜΟ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας ΙΜΟ αναμένεται να συνεδριάσει στα τέλη Οκτωβρίου, όπου εκεί θα συζητηθούν διάφορες διατάξεις από τους εκπροσώπους των χωρών, αναφορικά με τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος, αλλά και αυτό της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με στελέχη νηογνωμόνων, που μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, όλα ανεξαιρέτως τα πλοία θα πρέπει από τις 8 Σεπτεμβρίου 2017 να εγκαταστήσουν ένα σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου νερού- έρματος (Ballast Water Management-BWMS) (σσ η χρησιμοποίηση θαλάσσιου νερού για την πλήρωση ειδικών δεξαμενών για την επίτευξη επαρκούς ευστάθειας) θα πρέπει να είναι ικανό να επεξεργαστεί μεγάλες ποσότητες νερού σε μικρούς χρόνους παραμονής, ώστε ανεπιθύμητοι επικίνδυνοι μικροοργανισμοί να μην απορρίπτονται στο θαλάσσιο περιβάλλον από λιμάνι σε λιμάνι.

Πρόκειται για τη Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του έρματος και ιζημάτων του πλοίου (International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments (BWM Convention) του ΙΜΟ.

Το κόστος τέτοιου συστήματος, που έχουν κατασκευάσει και ελληνικές εταιρείες, θεωρείται μεγάλο, ενώ υπάρχει αβεβαιότητα ακόμα για την έγκρισή τους από τις αρχές των ΗΠΑ, καθώς οι κανονισμοί των αμερικανικών αρχών απαιτούν από όλα τα πλοία που απορρίπτουν θαλάσσιο έρμα στα νερά των αμερικανικών πολιτειών να χρησιμοποιούν μόνο το σύστημα που έχει εγκρίνει η αμερικανική ακτοφυλακή (USCG).

Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι αυτό της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η χρήση καυσίμου στα πλοία με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, ο ΙMO, για το θέμα αυτό, έχει αφήσει ένα παράθυρο που λέει ότι θα πρέπει να εξεταστεί αν είναι πρακτικά εύκολο να επιτευχθεί αυτό και αν θα υπάρχει καύσιμο διαθέσιμο για τα πλοία χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, δίνοντας ένα περιθώριο έως το 2025.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει προθεσμία έως 2020 να εφαρμοστεί η νομοθεσία που θα ορίζει ότι στα 200 ναυτικά μίλια εντός των χωρικών της υδάτων, οι πλοιοκτήτες θα είναι υποχρεωμένοι να καίνε 0,5% θείου στο καύσιμο του πλοίου.

Ο κανονισμός της ΕΕ για την Παρακολούθηση, την Υποβολή Εκθέσεων και την Επαλήθευση Εκπομπών (Monitoring, Reporting and Verification – MRV), είναι σε ισχύ από την 1/7/2015 και είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία που καταπλέουν σε ευρωπαϊκούς λιμένες από την 1/1/2018.Απαιτεί από όλα τα πλοία άνω των 5.000 gt να τηρούν ένα εγκεκριμένο σχέδιο παρακολούθησης εκπομπών.

News247.gr

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)