Από το Σάββατο στις Δυτ. Κυκλάδες το ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

 

Για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου μετατέθηκε η αντικατάσταση του εγ/ογ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ από το εγ/ογ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ. Ενώ το αρχικό πλάνο ήταν τα πλοία να σκατζάρουν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, τελικά σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων, το ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ αναλαμβάνει τις Δυτικές Κυκλάδες με την προέκταση της άγονης, από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

φωτογραφία: Δημήτρης Μεντάκης