Απειλεί με εγκατάλειψη τα μικρά νησιά ο Απ. Βεντούρης

Με διακοπή των άγονων γραμμών απειλεί ο Απόστολος Βεντούρης τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων. Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που το Υπουργείο αναμένει τη διαπραγμάτευση μεταξύ ΠΝΟ και ΣΕΕΝ για τον ορισμό της μισθολογικής αύξησης για τα έτη 2010 και 2011.

Είναι προφανές ότι με τον τρόπο αυτό, ο Απόστολος Βεντούρης, προσπαθεί να διατηρήσει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται τη ΣΣΕ των ναυτικών που απασχολούνται στην ακτοπλοϊα, δεδομένου ότι από την Ένωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, αποχώρησαν οι εταιρίες ΑΝΕΚ και Μινωϊκές Γραμμές αφήνοντας τον πρόεδρο με πολύ μικρές εταιρίες.

Στην επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Γιάννη Διαμαντίδη ο Απόστολος Βεντούρης αναφέρει:

1. Μέλη της Ενώσεως μας, τα οποία εκτελούν δρομολόγια δημόσιας υπηρεσίας (άγονες) σε εκτέλεση υπογραφείσης συμβάσεως συγκεκριμένου δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού δημοσίας υπηρεσίας αδυνατούν λόγω οικονομικών ανυπέρβλητων προβλημάτων να χρηματοδοτούν την κίνηση του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η συνέχιση της εκτέλεσης των δρομολογίων του μεγαλύτερου αριθμού των πλοίων, τα οποία εκτελούν επιδοτούμενα δρομολόγια.

2. Πλέον συγκεκριμένα σας υπενθυμίζουμε ότι το τελευταίο έτος παρατηρείται αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά 25-28%, μείωση της επιβατηγού κινήσεως κατά 30%, άρνηση δανειοδότησης με κεφάλαια κινήσεως των μελών μας εκ μέρους των τραπεζών ως και άρνηση αυτών προεξόφλησης των δικαιωμάτων των πλοιοκτητριών από την εκτέλεση των δρομολογίων των εν λόγω δημοσίων συμβάσεων.

3. Από την σύγκριση των ανωτέρω οικονομικών προϋποθέσεων είναι άμεσα αντιληπτό το οικονομικό χάος, στο οποίο έχουν περιέλθει τα μέλη μας, λαμβανομένων υπ’ όψιν των καθυστερήσεων από την Υ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου) που βγάζει εκτός κάθε οικονομικού προγραμματισμού την έγκαιρη πληρωμή των μελών μας.

4. Ενώ λοιπόν προκαταβάλλονται εγκαίρως από τα μέλη μας ΦΠΑ, ΚΑΕΟ, επίναυλος και αντίτιμο καυσίμων, το κράτος δια των υπηρεσιών του, μέσω καθυστερήσεων αλλά και της αρνήσεως του: α) να χορηγεί προκαταβολή 50% εντός 2 μηνών από την ασφαλή εκτέλεση του δρομολογίου κατά τα πρότυπα των δημοσίων έργων β) να συμψηφίσει ΦΠΑ, ΚΑΕΟ και επίναυλο από τις οφειλόμενες χρηματικές αποζημιώσεις εκτέλεσης δρομολογίων, δημοσίας υπηρεσίας (άγονες), καταδικάζει σε οικονομικό θάνατο την υπόσταση και τη συνέχιση λειτουργίας των μελών μας αυτών.

5. Επειδή υφίσταται άμεσος κίνδυνος διακοπής των δρομολογίων με αποτέλεσμα τα απομακρυσμένα (άγονα) νησιά να μείνουν χωρίς συγκοινωνία και να διακυβεύεται η νησιωτικότητα της Ελλάδος, ο τουρισμός και η εμπορική επιβίωση χιλιάδων νησιωτικών μικροεπιχειρήσεων, σας θέτουμε ενώπιον των ευθυνών σας και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την υλοποίηση των προτάσεων μας, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 (α) και (β) παρούσης, σε συνεργασία σας πάντοτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Είναι απαράδεκτο ενώ τα μέλη μας χρηματοδοτούν την εκτέλεση δρομολογίων επί έξι (6) και πλέον μήνες να εκλιπαρούν το κράτος να τους αποδώσει έγκαιρα ό,τι δικαιούνται από την ασφαλή  και έγκαιρη εκτέλεση επιδοτούμενων δρομολογίων που έχουν ήδη χρηματοδοτήσει.