Νέα παράταση στην αντικατάσταση αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών

Άδεια ταχυπλόου

To Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με Α.Π.: 2131.5/29128/2017/24-4-2017  ενημερώνει ότι  παρατάθηκε η προθεσμία αντικατάστασης των παλαιών εντύπων των χορηγηθέντων αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών, έως και την 31-12-2019.

Οι κάτοχοι των παλαιών εντύπων, οφείλουν να προβούν μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία στην αλλαγή των αδειών τους, με άδειες νέου τύπου.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής:

  1. Την παλαιά άδεια χειριστή
  2. Παράβολo  είκοσι πέντε (25,00) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν
  3.  Παράβολο δέκα (10,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου από Δ.Ο.Υ στο Κ.Α.Ε 3435 ή *ηλεκτρονικό παράβολο μέσω gsis.gr
  4. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (ύψος:2,2cm πλάτος: 1,9cm)

*Για ηλεκτρονικό παράβολο μέσω wwvν.gsis.gr  επιλέγετε:

Φορέα Δημοσίου «Ναυτιλίας και αιγαίου /Λοιπές Υπηρεσίες»

κατηγορία παραβόλου: «Θαλάσσια Αναψυχή»

Τύπος παραβόλου  «Άδεια χειριστή τ/χ σκάφους (αντικατάσταση παλαιάς)»