ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ

ΠΝΟ: Απεργία στην ακτοπλοΐα

Η πλήρης απροθυμία και η στείρα αρνητική συμπεριφορά της εργοδοτικής πλευράς προκειμένου να καταρτιστεί νέα…