//

Άφιξη Γερανογέφυρας Φορτοεκφόρτωσης Πλοίων Super Post Panamax στον Προβλήτα Ι της ΟΛΠ Α.Ε.

Άφιξη Γερανογέφυρας Φορτοεκφόρτωσης Πλοίων Super Post Panamax στον Προβλήτα Ι της ΟΛΠ Α.Ε. με δηλώσεις από τον κ. Νεκτάριο Δεμενόπουλο, Εκπρόσωπο Τύπου ΟΛΠ Α.Ε. και τον κ. Νίκο Τζούμα, Δ/νων Σύμβουλο της Nav Marine Ltd

[youtube id=”uDJwB0Y0wLA”]