Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το 1ο Ναυτιλιακό Forum

Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το 1ο Ναυτιλιακό Forum Με την από κοινού πρωτοβουλία του St. Thomas Polytechnic – OMSGSA και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας διοργανώνεται ο θεσμός των Ναυτιλιακών Forum με πρώτη Πόλη εκκίνησης τη Θεσσαλονίκη στις 4/2/2019 Σημαντικό λιμάνι της